Aleksandra Tatkowska, wywiad

Aleksandra Tatkowska, wywiad