STEICO

Inicjatywa klastra drzewnego w Czarnej Wodzie

 

21 kwietnia w Czarnej Wodzie z inicjatywy Burmistrza Czarnej Wody oraz zarządu firmy STEICO sp. z o.o. podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia pomorskiego klastra drzewnego “Czarna Woda”. Zostanie on wysłany do Marszałka Województwa Pomorskiego, celem wpisania tej inicjatywy w inteligentną specjalizację Pomorza.

Jednym z inicjatorów i koordynatorem klastra w Czarnej Wodzie jest firma STEICO, która obok istniejącej fabryki płyt pilśniowych, już w lipcu uruchomi nowoczesną fabrykę innowacyjnego produktu drzewnego, jakim są belki LVL stosowane w budownictwie.

– Wprowadzamy innowacje, zwiększamy wartość dodaną surowca drzewnego, tworzymy 125 miejsc pracy i rozszerzamy system kooperacji z wieloma podmiotami w regionie, a inicjatywa powołania klastra jest tak naprawdę sformalizowaniem kilkunastoletniej historii współpracy naszych podmiotów przy jednoczesnym postawieniu sobie ambitnych celów na przyszłość ? mówi Steffen Zimny, prezes zarządu firmy STEICO.

Celem klastra będzie stworzenie optymalnych warunków w dostępie do wyspecjalizowanych i unikalnych zasobów i usług w zakresie technologii drewna, wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego dla wytworzenia nowych produktów i świadczenia nowych usług, prowadzenie akcji promocyjnych w kraju i zagranicą, kształcenie wykwalifikowanej kadry oraz budowa konkurencyjnej oferty inwestycyjnej skierowanej do firm z tego sektora i ich kooperantów, w tym przygotowanie kompleksowego pakietu zachęt biznesowych w sprzyjającym klimacie inwestycyjnym Gminy Czarna Woda.

Z inicjatywą budowy klastra wystąpił burmistrz Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki.

– To szansa na rozwój regionu. Klaster może pomóc przy rozwiązywaniu problemów, jakie  trudno pokonać w ramach jednej firmy. Funkcjonujemy w obszarze o dużej lesistości, od 1950 roku działa tu liczący się w zakład produkujący płyty drewnopochodne, obok którego usytuowany jest branżowy ośrodek badawczo- rozwojowy. Mamy w okolicy wiele mniejszych firm drzewnych, które chcą się rozwijać. W roku ubiegłym udało się nam rozszerzyć Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną o tereny w Czarnej Wodzie. Chcemy rozwijać park technologiczny, badania i szkolnictwo zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem sektora ? mówi burmistrz i przyznaje, że nie marzy o Dolinie Krzemowej, ale jest przekonany, że w mieście pojawiły się perspektywy rozwoju zawodowego dla młodych ludzi, których brakowało jeszcze kilkanaście lat temu, co zmuszało wiele rodzin do emigracji zarobkowej, której sam doświadczył.

Wśród firm, które 21 kwietnia spotkały się w celu podpisania listu intencyjnego były zarówno rodzinne przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i usługowe.

Zenon Wrzeszcz z firmy DREWTRANS II, przyznał, że początki jego firmy sięgają współpracy z państwowym Zakładem Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie, uratowanym później od upadku przez nowego inwestora. Jego firma rozwinęła się, ale nadal głównym kooperantem jest dla niej STEICO. Naturalnymi członkami nowo powołanego klastra będą także producenci domów drewnianych w technologii STEICO.

– Ten klaster powinien być stworzony przede wszystkim po to, by słuchać się nawzajem, wspólnie rozwiązywać problemy, które czasem są bardzo proste do rozwiązania, tylko trzeba je artykułować i wymieniać się informacjami ? mówił Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego, obecny podczas spotkania inicjatorskiego.

Wśród barier do pokonania można wymienić kwestie prawne i administracyjne dotyczące procesu budowy domu z drewna czy też techniczno-projektowe w zakresie badań, aprobat technicznych, dlatego ogromnym wsparciem dla klastra będzie także członkostwo Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Płyt Drewnopochodnych z Czarnej Wody i uczelni wyższych.

Pierwszym zadaniem klastra mają być projekty szkoleniowe skierowane do różnych grup, począwszy od  uczniów szkół ponadgimnazjalnych, po konferencje i fachowe kursy dla uczestników procesów budowy domów.

– Musimy postawić na fachowe szkolenia, ale też zastanowić się jak przyciągnąć uczniów do nauki zawodu, bo statystyki demograficzne są nieubłagane, a emigracja młodzieży coraz większa. Trzeba im pokazać, że w naszym regionie mają szansę na dobrą pracę i jeśli będą się chcieli uczyć w kierunku nowoczesnego budownictwa drewnianego, czeka na nich zatrudnienie ? mówił Stanisław Mokwa, właściciel firmy budującej domy z drewna w Czarnej Wodzie.

Naturalne zasoby leśne sprawiają, że w regionie doskonale rozwija się przemysł drzewny, tworzący nowe miejsca pracy. Leśnicy z RDLP w Gdańsku, którzy wzięli udział w spotkaniu zapewniają, że drewna w polskich lasach jest coraz więcej, a przemysł drzewny uczy się go efektywniej wykorzystać. Przykładem jest inwestycja STEICO, która wprowadzi na rynek belki drewniane LVL, które przy zastosowaniu mniejszych przekrojów od litego drewna będą miały większą wytrzymałość.

– To jest właśnie innowacyjność, którą chcemy rozwijać i uczyć jej także inne przedsiębiorstwa w różnych obszarach działania budownictwa drewnianego ? mówi Steffen Zimny. ? Jednocześnie sami chcemy czerpać wiedzę od naszych kooperantów, którzy są łącznikiem między fabryką a ostatecznym klientem, dzięki czemu możemy wypracowywać jeszcze lepsze efekty naszej działalności, inwestować w te obszary, które z korzyścią dla wszystkich pomogą tworzyć coś więcej niż tylko dobry biznes.

List intencyjny w sprawie powołania klastra został podpisany m.in. przez władze Gminy Czarna Woda, Powiatu Starogardzkiego i Miasta, przedsiębiorców działających w branży drzewnej, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku i Ośrodek Badawczo Rozwojowy w Czarnej Wodzie.

Galeria zdjęć:

Klastor drzewny w Czarnej Wodzie
Klastor drzewny w Czarnej Wodzie

Pobierz plik komunikatu: Klaster drzewny Czarna Woda – informacja prasowa