CZASOPISMA I KSIĄŻKI

70 lat WTD – Wydawnictwo Jubileuszowe

70 lat SGGW na tle 200 lat  kształcenia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

TYTUŁ: 70 lat Wydziału Technologii Drewna na tle 200 lat tradycji kształcenia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
WYDAWCA: Forestor Communication
REDAKTOR: dr Małgorzata Wnorowska
KOREKTA: Katarzyna Urbańska
WYDANIE I Warszawa 2015
ISBN 978-83-937493-1-7
TŁUMACZENIE: Bernardetta Gierszewska
OPRAWA TWARDA

SPIS TREŚCI:

12-19
prof. dr hab. Alojzy Szymański
prof. dr. hab. Krzysztof J. Krajewski
Geneza utworzenia Wydziału Technologii Drewna na tle 200 lat tradycji kształcenia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

20-23
prof. dr hab. Alojzy Szymański, prof. dr. hab. Krzysztof J. Krajewski
Origins of the Facult y of Wood Technology and the 200 years of tradition of ed ucation at the Warsaw Universit y of Life Sciences – SGGW

26-84
prof. dr hab Ewa Dobrowolska
Pracownicy naukowi

88-106
dr Emilia Grzegorzewska
Studenci i doktoranci

108-127
dr hab. Piotr Borysiuk
Studia

128-144
prof. dr hab. inż. Piotr Beer
Badania i rozwój

146-161
dr. hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW
Infrastruktura wydziału

162-169
dr inż. Izabela Niziałek
Praktyki i staże

170-180
dr inż. Grzegorz Kowaluk
Współpraca z przemysłem

182-188
dr inż. Izabela Niziałek
Sylwetki absolwentów

190-205
Prezentacje partnerów
jubileuszu