STEICO

Czas na polskie budownictwo plusenergetyczne

Energooszczędne budownictwo to już nie tylko rozsądny wybór wynikający z troski o środowisko naturalne, ale wyzwanie, jakie przed krajami członkowskimi postawiła Unia Europejska. Jednym ze skutecznych sposobów na  poprawę efektywności energetycznej obiektów są nowoczesne technologie budowlane oparte na materiałach drewnopochodnych. Do ich zalet będą przekonywać organizatorzy I Sympozjum Budownictwa Energooszczędnego.

 

W Polsce powstaje coraz więcej budynków w nowoczesnej i ekologicznej technologii STEICO. Szybkie tempo budowy budzi zachwyt przechodniów, komfort użytkowania budzi entuzjazm użytkowników, a niskie koszty eksploatacji zachęcają kolejnych inwestorów do budowy domów, szkół czy przedszkoli.

Zdobywamy coraz większe doświadczenie jako dostawcy materiałów, ale bogaci w wiedzę są również projektanci takich budynków oraz ich wykonawcy, dlatego postanowiliśmy zorganizować sympozjum, które będzie platformą wymiany tej wiedzy – mówi Steffen Zimny, prezes firmy STEICO, członek zarządu Pomorskiego Klastra Drzewnego “Czarna Woda”.

Utworzony w ubiegłym roku Pomorski Klaster Drzewny “Czarna Woda” połączył już podmioty, które chcą współpracować na rzecz rozwoju ekologicznego budownictwa energooszczędnego opartego na drewnie. Członkowie klastra swoją wiedzą i doświadczeniem chcą podzielić się ze wszystkimi zainteresowanymi, dlatego wspólnie z Pracodawcami Pomorza postanowili zorganizować sympozjum poświęcone właśnie energooszczędnemu budownictwu z materiałów drewnopochodnych.

Teraz chcemy wyjść naprzeciw wszystkim zainteresowanym tą ideą: architektom, wykonawcom, którzy chcą zdobyć praktyczne informacje na temat każdego etapu budowy, ciekawych rozwiązań technologicznych zastosowanych w realnych inwestycjach – dodaje Steffen Zimny, który otworzy 3 czerwca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym I Sympozjum Budownictwa Energooszczędnego. Wprowadzi on uczestników w temat znaczenia budownictwa energooszczędnego w świetle nowych wyzwań związanych ze Strategią Europa 2020.

Wśród prelegentów będą także Tomasz Balcerowski, prezes firmy Ekoinbud oraz Michał Szreder, współwłaściciel firmy Szreder A.C. Obaj przedsiębiorcy wybudowali w ostatnim roku obiekty w technologii STEICO: dwukondygnacyjną szkołę w Czarnej Wodzie oraz żłobki w Gdańsku, a zdobytą w procesie inwestycyjno-wykonawczym wiedzą podzielą się z uczestnikami sympozjum.

Praktyczny charakter będzie mieć również prelekcja prof. Henryka Mruka, znanego i cenionego znawcy marketingu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który uzyskał prestiżowy tytuł wykładowcy roku. Profesor przybliży kwestię promocji budownictwa drewnianego i zdradzi tajniki skutecznych rozmów handlowych z osobami, które chciałyby żyć i mieszkać ekologicznie.

Zalety budownictwa energooszczędnego z materiałów drewnopochodnych omówi przedstawiciel firmy STEICO, natomiast o rozwiązaniach zwiększających efektywność energetyczną i walorach użytkowych budynków z drewna opowiedzą przedstawiciele firm Fermacell oraz STO Polska.

Czerwcowe sympozjum zwieńczy debata prowadzona przez dr Małgorzatę Wnorowską o wyzwaniach dla polityków, architektów i wykonawców związanych z budownictwem plusenergetycznym w Polsce. W dyskusji udział wezmą Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Kazimierz Smoliński, wiceminister Infrastruktury i Budownictwa.

Honorowy patronat nad sympozjum objął Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.

Partnerami sympozjum są firmy: Sto Polska (producent systemów ociepleniowych oraz powłok elewacyjnych i wewnętrznych), Fermacell (producent suchej zabudowy), Szreder A.C. (firma budująca domy energooszczędne i pasywne w systemie szkieletowym prefabrykowanym), Ecologiq (producent gotowych domów prefabrykowanych ekologicznych i energooszczędnych) oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

 

****

Od 1 stycznia 2017 roku w związku z aktualizacją Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, będziemy mieli obowiązek stawiania jeszcze cieplejszych domów, które będą musiały spełniać bardziej restrykcyjne wymagania odnośnie zużycia energii. Celem zmian w przepisach, jakie zaczęły obowiązywać od 2014 roku, a których zakończenie zaplanowane jest na rok 2021, jest systematyczna poprawa efektywności energetycznej obiektów. To efekt wdrażania w naszym kraju dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W ramach działań zaradczych wdrażane są stopniowo zmiany w prawie budowlanym, które sukcesywnie obniżają maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród zewnętrznych. Docelowo dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby wszystkie nowo powstające budynki były obiektami o ?niemal zerowym zużyciu energii? (tzw. budynkami zero emisyjnymi). Jednym ze sposobów na uzyskanie wymaganych standardów jest właśnie drewniane budownictwo energooszczędne w systemie STEICO.

 

 

Sympozjum plakat