STEICO

Przyszli stolarze z Czarnej Wody spotkali się z Konsul Generalną Niemiec

Dyplomy i upominki oraz wiele słów wsparcia na rozpoczętej właśnie drodze zawodowej otrzymali uczniowie klasy o profilu stolarskim z Czarnej Wody na spotkaniu w konsulacie niemieckim. Objęta patronatem firmy STEICO klasa realizuje program dualnego kształcenia zawodowego, rozwijany od 2007 roku.

POBIERZ PAKIET TEXT + ZDJĘCIA

Po raz pierwszy w tym roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie młodzież rozpoczęła naukę w klasie o profilu stolarskim, powołanej pod patronatem firmy STEICO, największego pracodawcy w regionie. Wdrożony w szkole nowatorski, dualny system kształcenia – trzy dni nauki w szkole i dwa dni praktyki w zakładzie STEICO, gwarantuje absolwentom pracę w nowoczesnej fabryce forniru klejonego warstwowo. Mogą oni również  przystąpić do niemieckiego egzaminu zawodowego, dzięki czemu w przyszłości będą mieli możliwość podjęcia pracy na terenie Niemiec bez konieczności starania się o uznanie ich polskiego dyplomu. Projektowi klas otoczonych opieką przez niemieckie przedsiębiorstwa działające w Polsce patronuje Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa przy wsparciu Konsulatu Generalnego Niemiec. Dlatego 16 września uczniowie szkoły z Czarnej Wody spotkali się w Konsulacie Generalnym Niemiec w Gdańsku z kolegami z podobnych patronackich klas zawodowych z innych pomorskich szkół w na uroczystym wręczeniu pakietów powitalnych.

Benjamin Franklin powiedział, że inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski ? słowami amerykańskiego polityka Cornelia Piepper, Konsul Generalna Niemiec przywitała obecnych na spotkaniu gości. Oprócz młodych ludzi, którzy rozpoczęli właśnie naukę w dualnych klasach patronackich, obecni byli również absolwenci podobnych klas, którzy otrzymali certyfikaty potwierdzające ich ukończenie, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele firm, które podjęły się wyzwania, aby kształcenie zawodowe w Polsce miało nowy wymiar. W spotkaniu uczestniczyli Martin Grossmann z Bawarskiego Ministerstwa ds. Gospodarki, Mediów, Energii i Technologii, Michael Kern, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Kazimierz Chyła, wicestarosta Powiatu Starogardzkiego.

Jeżeli będą państwo otrzymywać dualne wykształcenie zawodowe, to oznacza że mają państwo dobrą przyszłość ? zapewniła uczniów pani konsul. – To oznacza, że mają państwo zapewnione nie tylko wykształcenie, ale będą też państwo znajdować miejsca pracy i to jest najważniejsze dla waszej przyszłości. Za to chciałabym serdecznie podziękować wszystkim niemieckim przedsiębiorcom, którzy się zaangażowali w tej sprawie dla młodego pokolenia polskiego. Bardzo się cieszę, że młode pokolenie jest w tym konsulacie, bo to oznacza, że polsko-niemieckie stosunki mają dobrą przyszłość. Właśnie w tym roku obchodzimy rok jubileuszowy: 25-lecie polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Chcemy intensyfikować naszą współpracę z Polakami, szczególnie z młodym pokoleniem ? dodała.

Firma STEICO już w ubiegłym roku zapewniła młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie możliwość odbycia praktyk na terenie swojego zakładu. W tym roku dzięki jej staraniom w szkole uruchomiono nową klasę o profilu stolarskim.

Jestem niesamowicie dumny, że udało nam się razem z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową wprowadzić system dualny do Polski, do miejscowości Czarna Woda. System dualny jest dokładnie tym, czego potrzeba, żeby młodych ludzi przygotować do życia zawodowego, żeby znaleźli dobre miejsce pracy ? mówi Steffen Zimny, prezes zarządu firmy STEICO sp. z o.o. ? Przeszedłem tę drogę – jestem stolarzem, przeszedłem przez system dualny, nauczyłem się w zakładzie pracy. To są bardzo cenne lata mojego życia i życzę wam, żeby te 3 lata też były cennym czasem dla was, żebyście poznali świat pracy, świat przemysłu i żebyście poznali dobre strony tych praktyk.

Na "dobry początek" młodzież otrzymała dyplomy i upominki od firmy STEICO, od Cornelii Piepper, Konsul Generalnej Niemiec oraz Michaela Kern, dyrektora generalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (pierwszy z prawej). Fot. Forestor
Na “dobry początek” młodzież otrzymała dyplomy i upominki od firmy STEICO, Cornelii Piepper, Konsul Generalnej Niemiec oraz Michaela Kern, dyrektora generalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (pierwszy z prawej). Fot. Forestor

Dlatego ?na dobry początek? młodzież z patronackiej klasy STEICO otrzymała dyplomy i upominki od firmy. Upominki dla wszystkich obecnych na spotkaniu uczniów klas patronackich przygotowała również pani konsul, natomiast Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaopatrzyła ich w ?Słownik terminów technicznych polsko-niemiecko-angielski?.

Program dualnego kształcenia zawodowego pod patronatem niemieckich przedsiębiorstw działających w Polsce jest realizowany przez Izbę od 2007 roku. Jak podała Maria Montowska, dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w pierwszym roku objął on zaledwie 27 uczniów. W tym roku, 1 września we wszystkich klasach patronackich, takich jak klasa stolarska w Czarnej Wodzie, naukę rozpoczęło łącznie 555 uczniów. Do pierwszego niemieckiego egzaminu zawodowego, który odbył się w 2011 roku przystąpiło 14 absolwentów, w tym roku było ich już 182.

- W 2011 roku przeprowadziliśmy w Polsce pierwszy niemiecki egzamin zawodowy, wtedy było 14 absolwentów, w tym roku - 182 - mówiła Maria Montowska z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Fot. Forestor
– W 2011 roku przeprowadziliśmy w Polsce pierwszy niemiecki egzamin zawodowy, wtedy było 14 absolwentów, w tym roku – 182 – mówiła Maria Montowska z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Fot. Forestor

Z jednej strony są uczniowie, którzy odbiorą trochę inne wykształcenie, poznają zakład pracy ? mówi dyrektor Maria Montowska. ? To jest też dla nich, może jeszcze nie do końca zdają sobie z tego sprawę, pierwsze wejście na rynek pracy, pierwsze poznanie, jak tak naprawdę od podszewki, od wewnątrz działa firma. To jest ogromna wartość dodana dla szkoły. Pozwala na podniesienie jakościowe oferty, uatrakcyjnienie tego, co może zaoferować młodym ludziom. To jest oczywiście ogromna wartość dodana dla regionu, bo można w inny sposób prowadzić politykę, bo można pewne środki przesuwać na to, aby było mniej bezrobotnych, więcej zadowolonych pracujących. I to jest oczywiście ogromna wartość dodana dla przedsiębiorstwa. Pozwala na budowanie pewnej lojalności z przyszłymi pracownikami, ingerowanie w program nauczania, zdobywanie w trakcie procesu kształcenia wzajemnego zaufania.

Podczas uroczystego wręczenia dyplomów w konsulacie uczniom klasy o profilu stolarskim z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie towarzyszył Kazimierz Chyła, wicestarosta Powiatu Starogardzkiego. Fot. Forestor
Podczas uroczystego wręczenia dyplomów w konsulacie uczniom klasy o profilu stolarskim z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie towarzyszył Kazimierz Chyła, wicestarosta Powiatu Starogardzkiego. Fot. Forestor