WYDARZENIA (EVENTS)

konferencja Sklejka Multi

Potwierdzone:

Express Bydgoski,=20
Dariusz Bloch

bydgoszcz24.pl, kto=B6=20
z redakcji

Gazeta =
Pomorska -=20
Strefa Biznesu, Agnieszka Domka-Rybka

 

Potwierdzenia na=20
jutro:

Radio=20
PiK,

TVP3=20
Bydgoszcz

Gazeta =
Wyborcza=20
Bydgoszcz

 

Nie =
mog=B3am si=EA=20
dzisiaj skontaktowa=E6 z nikim z portalu kujawskiego i =
bydgoszcz.naszemiasto=20
– wi=EAc wys=B3a=B3am przypominajk=EA o zaproszeniu na =
konferencj=EA, b=EAd=EA pr=F3bowa=B3a=20
si=EA z nimi skontaktowa=E6 jeszcze jutro.

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz