WYDARZENIA (EVENTS)

prezenty

Wiesz, =
tak my=B6l=EA=20
jeszcze o Kasi =A3ukowicz i Sylwii Wojtanowskiej, kt=F3ra mi wysy=B3a =
teraz pdf-y=20
gazet. Tylko =BFe im nie mog=B3yby=B6my wys=B3a=E6 na =
adres Inwestora, =BFeby nie=20
wzbudza=E6 =BFadnych podejrze=F1, zw=B3aszcza w przypadku Kasi. Co o tym =

my=B6lisz? 


 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz