WYDARZENIA (EVENTS)

Steico

1. Czy =
pami=EAtasz o=20
wywiadzie dla Kuriera

2. Co =
mam=20
napisa=E6 w raporcie Steico – organizacja =B6niadania prasowego dla =

dziennikarzy


 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz