WYDARZENIA (EVENTS)

Hettich

Gosia, =
co z=20
Hettichem? Sprawdzi=B3a=B6 tekst, b=EAdziemy go =
wysy=B3a=E6?

M=F3wi=B3a=B6, =BFe Joanna=20
chce, =BFeby=B6 pojecha=B3a na Design Deys, czy z tego b=EAdzie jeszcze =
jaki=B6 tekst? Czy=20
ja mam jeszcze co=B6 Hetticha napisa=E6?

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz