WYDARZENIA (EVENTS)

info

Hej, =
chcia=B3am=20
przypomnie=E6, =BFe w przysz=B3ym tygodniu jestem na urlopie =
🙂

Gosia, =
przypominam=20
te=BF o delegacji za Katowice, bo chyba zapomnia=B3a=B6 – wysy=B3a=B3am =
ju=BF rozliczenie.=20

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz