WYDARZENIA (EVENTS)

Meble Poznań

Taka =
sprawa. Z g=F3ry=20
za=B3o=BFy=B3am, =BFe KAM jak co roku b=EAdzie na Meblach, wcze=B6niej o =
to nie=20
zapyta=B3am, bo wydawa=B3o mi si=EA oczywiste, a tu si=EA okazuje, =
=BFe si=EA nie=20
wystawiaj=B1. Taka niespodzianka. No i mam pytanie, czy w zwi=B1zku z =
tym mam jecha=E6=20
na targi? G=B3=F3wnym powodem by=B3o odwiedzenie Kama, a przy okazji =
zobaczenie co si=EA=20
dzieje w bran=BFy. G=B3=F3wny pow=F3d odpada, zosta=B3o tylko =
poogl=B1danie wzornictwa i=20
szukanie inspiracji do kolejnych materia=B3=F3w. Jak uwa=BFasz – mam =
pojecha=E6 czy=20
odpu=B6ci=E6 targi, bo to Forestor p=B3aci za bilety. =

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz