WYDARZENIA (EVENTS)

Prośba Renaty

Gosia, =
Renata=20
zadzwoni=B3a ponownie z pro=B6b=B1 o te kontakty. Od jutra jest na =
2-tygodniowym=20
urlopie, wi=EAc chcia=B3aby to za=B3atwi=E6.

Chodzi =
Jej o=20
architekt=F3w, wykonawc=F3w i projektant=F3w, czyli baz=EA kontaktow=B1 =
Holzbau. Wystarcz=B1=20
im nazwy pracowni/firm, bo dane kontaktowe sobie znajd=B1. =

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz