WYDARZENIA (EVENTS)

biuletyn Steico – teksty do korekty

Teksty =
do biuletynu=20
s=B1 na drive w folderze Steico News nr 8:

https://drive.google.com/drive/folders/1avxQ98k-3ZrGNImD0QT_TKnb=
RE23e7GK

 

Pami=EAtaj=20
prosz=EA o tym czeku.

 

Boj=EA si=EA=20
teraz upomina=E6 o zaleg=B3e tematy, kt=F3re le=BFa=B3y po ich stronie. =
Jak ugry=BC=E6 t=B1=20
nieszcz=EAsn=B1 prefabrykacj=EA, =BFeby nie pisa=E6 tego samego, a nie =
narazi=E6 si=EA, =BFe=20
zn=F3w co=B6 si=EA komu=B6 nie spodoba?  

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz