WYDARZENIA (EVENTS)

CDCW

Ostatni ju=BF w dniu=20
dzisiejszym 🙂

Wys=B3a=B3am tekst o=20
szkole do Pilackiego i nie ma z Jego strony =BFadnej reakcji. Dzisiaj =
si=EA=20
przypomnia=B3am, ale p=F3ki co nic. Mo=BFe, z racji lepszej =
znajomo=B6ci, mog=B3aby=B6=20
zadzwoni=E6 do niego, je=BFeli dysponujesz jego telefonem i zapyta=E6, =
czy dosta=B3 ten=20
tekst?

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz