WYDARZENIA (EVENTS)

info

Przypomina, =BFe jutro=20
jestem na Komunalwoodzie.

 

Czy =
ju=BF wiadomo czy=20
Holzbau b=EAdzie we Wroc=B3awiu, bo mnie hotele “naciskaj=B1” w sprawie =
potwierdzenia=20
rezerwacji i oferty 🙂

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz