WYDARZENIA (EVENTS)

Hej, =
co tam s=B3ycha=E6=20
w Bydgoszczy? Dotar=B3y do Was te zapowiadane tropiki, bo u nas p=F3ki =
co ich nie=20
wida=E6.

 

Dwa=20
tematy:

1. KAM =
– Alicja=20
powiedzia=B3a, =BFe wys=B3a=B3a Ci maila z informacjami odno=B6nie =
raport=F3w – jak maj=B1=20
wygl=B1da=E6 i do kogo nale=BFy je wysy=B3a=E6, czy mog=B3aby=B6 mi =
przes=B3a=E6 tego=20
maila?

2. =
Wskaz=F3wki do=20
delegacji (daty, miejsca?).

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz