WYDARZENIA (EVENTS)

RE: RE: RE: Steico oraz Stowarzyszenie Centrum drewna w Czarnej Wodzie

This is a multi-part message in MIME format.

——=_NextPart_000_0033_01D54609.AA97C220
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=”—-=_NextPart_001_0034_01D54609.AA97C220″

——=_NextPart_001_0034_01D54609.AA97C220
Content-Type: text/plain;
charset=”iso-8859-2″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Do tekstu Steico b=EAd=B1 jeszcze poprawki – w=B3a=B6nie dzwoni=B3a =
Renata, ale musz=EA
poczeka=E6 a=BF zrobi je Filip.=20
=20
Pozdrawiam
Sylwia Modzelewska
tel. 662 215 812
s.modzelewska@forestor.pl
=20
Forestor Communication, www.forestor.pl=20
ul. Post=EApu 14, 02-676 Warszawa
ul. Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092 Bydgoszcz
=20
=20

_____ =20

From: Ma=B3gorzata Wnorowska [mailto:m.wnorowska@forestor.pl]=20
Sent: Monday, July 29, 2019 10:44 AM
To: s.modzelewska@forestor.pl
Subject: FWD: RE: RE: Steico oraz Stowarzyszenie Centrum drewna w =
Czarnej
Wodzie

Pozdrawiam serdecznie,
dr Ma=B3gorzata Wnorowska
T. +48 609 192 635
m.wnorowska@forestor.pl

Wydawnictwo: Forestor Communication, NIP 9532311745=20
ul. Post=EApu 14, 02-676 Warszawa
ul. Dworcowa 3/4, 85-009 Bydgoszcz=20

Zgodnie z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) =
2016/679 w
sprawie ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych =
osobowych
i w sprawie swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia =
dyrektywy
95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor =
Communication,
ul. Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745

2) Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod
nr telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: rodo@forestor.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji
zapytania/zam=F3wienia lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie art. =
6.ust.1
lit b, f.

4) Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre=B6ci swoich danych oraz prawo =
ich
sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do =
przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni=EAcia zgody w =
dowolnym
momencie bez wp=B3ywu na zgodno=B6=E6 z prawem przetwarzania, kt=F3rego =
dokonano na
podstawie zgody przed jej cofni=EAciem;=20

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony =
Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych =
Pani/Pana
dotycz=B1cych narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o ochronie =
danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.=20

——— Wiadomo=B6=E6 przekazana dalej ———
Od: Marcin Zboro=F1 (mzboron@steico.pl)=20
Do: m.wnorowska@forestor.pl
Data: Mon Jul 29 2019 09:09:35 GMT+0200 (czas =B6rodkowoeuropejski =
letni)
Temat: RE: RE: Steico oraz Stowarzyszenie Centrum drewna w Czarnej =
Wodzie

Gosiu, dopisa=B3bym jeszcze kr=F3tk=B1 informacj=EA w przypadku CDCW:

=20

– Stowarzyszenie w 2016 roku podj=EA=B3o aktywn=B1 wsp=F3=B3prace z =
jednostkami Las=F3w
Pa=F1stwowych na terenie ca=B3ego kraju, w zakresie doradztwa oraz =
organizacji
wykonawczej przy realizacji przetarg=F3w publicznych z obszaru =
inwestycji w
budynki administracji le=B6nej.

=20

– w 2017 CDCW podpisa=B3o umow=EA z Ministerstwem =A6rodowiska w =
zakresie
partnerstwa i doradztwa przy projekcie ” Strategiczne Budownictwo
Drewniane”.

=20

– w 2019 rozpocz=EAli=B6my aktywna wsp=F3=B3prac=EA z PDD S.A. przy =
realizacji zada=F1 z
zakresu budownictwa drewnianego.

=20

=20

Pozdrawiam

Marcin =20

=20

From: Ma=B3gorzata Wnorowska =20
Sent: Monday, July 29, 2019 8:52 AM
To: Marcin Zboro=F1
Subject: FWD: RE: Steico oraz Stowarzyszenie Centrum drewna w Czarnej =
Wodzie

=20

Przesylam teksty do Drema news o CDCW i STEICO.

Prosz=EA o uwagi, sprawa pilna – dzis musimy przes=B3a=E6 do targ=F3w.

=20

Pozdrawiam serdecznie,

dr Ma=B3gorzata Wnorowska

T. +48 609 192 635

m.wnorowska@forestor.pl

=20

Wydawnictwo: Forestor Communication, NIP 9532311745=20

ul. Post=EApu 14, 02-676 Warszawa

ul. Dworcowa 3/4, 85-009 Bydgoszcz=20

=20

Zgodnie z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) =
2016/679 w
sprawie ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych =
osobowych
i w sprawie swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia =
dyrektywy
95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor =
Communication,
ul. Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745

2) Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod
nr telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: rodo@forestor.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji
zapytania/zam=F3wienia lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie art. =
6.ust.1
lit b, f.

4) Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre=B6ci swoich danych oraz prawo =
ich
sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do =
przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni=EAcia zgody w =
dowolnym
momencie bez wp=B3ywu na zgodno=B6=E6 z prawem przetwarzania, kt=F3rego =
dokonano na
podstawie zgody przed jej cofni=EAciem;=20

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony =
Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych =
Pani/Pana
dotycz=B1cych narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o ochronie =
danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.=20

=20

——— Wiadomo=B6=E6 przekazana dalej ———
Od: Sylwia Modzelewska (s.modzelewska@forestor.pl)=20
Do: m.wnorowska@forestor.pl
Data: Mon Jul 29 2019 08:21:13 GMT+0200 (czas =B6rodkowoeuropejski =
letni)
Temat: RE: Steico oraz Stowarzyszenie Centrum drewna w Czarnej Wodzie

=20

=20

Pozdrawiam

Sylwia Modzelewska

tel. 662 215 812

s.modzelewska@forestor.pl

=20

Forestor Communication, www.forestor.pl=20

ul. Post=EApu 14, 02-676 Warszawa

ul. Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092 Bydgoszcz

=20

=20

=20

_____ =20

From: Ma=B3gorzata Wnorowska [mailto:m.wnorowska@forestor.pl]=20

=20

na dzis lub pn rano=20

=20

=20

=20

=20

Pozdrawiam serdecznie,

dr Ma=B3gorzata Wnorowska

T. +48 609 192 635

m.wnorowska@forestor.pl

=20

Wydawnictwo: Forestor Communication, NIP 9532311745=20

ul. Post=EApu 14, 02-676 Warszawa

ul. Dworcowa 3/4, 85-009 Bydgoszcz=20

=20

Zgodnie z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) =
2016/679 w
sprawie ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych =
osobowych
i w sprawie swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia =
dyrektywy
95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor =
Communication,
ul. Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745

2) Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod
nr telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: rodo@forestor.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji
zapytania/zam=F3wienia lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie art. =
6.ust.1
lit b, f.

4) Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre=B6ci swoich danych oraz prawo =
ich
sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do =
przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni=EAcia zgody w =
dowolnym
momencie bez wp=B3ywu na zgodno=B6=E6 z prawem przetwarzania, kt=F3rego =
dokonano na
podstawie zgody przed jej cofni=EAciem;=20

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony =
Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych =
Pani/Pana
dotycz=B1cych narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o ochronie =
danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.=20

=20

——— Wiadomo=B6=E6 przekazana dalej ———
Od: Aleksandra Pawlina-Janyga (aleksandra.janyga@grupamtp.pl)=20
Do: m.wnorowska@forestor.pl
Data: Wed Jul 24 2019 15:29:09 GMT+0200 (czas =B6rodkowoeuropejski =
letni)
Temat: Steico oraz Stowarzyszenie Centrum drewna w Czarnej Wodzie

Dzie=F1 dobry Pani Ma=B3gosiu,

=20

Przypominam si=EA w kwestii artyku=B3u do Drema News J

=20

Zwracam si=EA z r=F3wnie=BF uprzejm=B1 pro=B6b=B1 o przygotowanie =
kr=F3tkiej informacji na
temat firmy Steico i dzia=B3alno=B6ci zwi=B1zanej z technologiami =
budownictwa
drewnianego – ok. 2000 – 2500 znak=F3w. Warto uwzgl=EAdni=E6 to, co =
firma ta
b=EAdzie prezentowa=E6 na targach DREMA w ramach strefy Dom Drewniany. =
Prosz=EA
r=F3wnie=BF o przes=B3anie logo firmy oraz zdj=EA=E6 dotychczasowych =
realizacji.
Materia=B3y te zostan=B1 wykorzystane przeze mnie do przygotowania =
informacji
prasowej promuj=B1cej stref=EA Dom Drewniany na targach DREMA 2019. =
Publikacja
b=EAdzie wys=B3ana do medi=F3w bran=BFowych oraz pojawi si=EA na stronie =
www targ=F3w i
w social mediach.=20

=20

Warto r=F3wnie=BF uwzgl=EAdni=E6 tak=B1 informacj=B1 o Stowarzyszeniu =
Centrum Drewna w
Czarnej Wodzie (kr=F3tki opis plus logo, zakres dzia=B3alno=B6ci)

=20

=20

Pozdrawiam/ Best regards,

=20

Aleksandra Pawlina-Janyga
PR & Marketing
tel.: +48 61 869 2376
mobile: +48 693 028 109
e-mail: aleksandra.janyga@grupamtp.pl

Klauzula Informacyjna RODO

=20

=20

——=_NextPart_001_0034_01D54609.AA97C220
Content-Type: text/html;
charset=”iso-8859-2″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Do tekstu Steico b=EAd=B1 =
jeszcze poprawki -=20
w=B3a=B6nie dzwoni=B3a Renata, ale musz=EA poczeka=E6 a=BF zrobi je =
Filip.
=20

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz

 

 

From: Ma=B3gorzata Wnorowska=20
[mailto:m.wnorowska@forestor.pl]
Sent: Monday, July 29, 2019 =
10:44=20
AM
To: s.modzelewska@forestor.pl
Subject: FWD: RE: =
RE:=20
Steico oraz Stowarzyszenie Centrum drewna w Czarnej =
WodziePozdrawiam=20
serdecznie,

dr =
Ma=B3gorzata=20
Wnorowska

T. +48 609 192=20
635


m.wnorowska@forestor.pl


Wydawnictwo: Forestor =

Communication, NIP=20
9532311745
 


ul. Post=EApu 14, =
02-676=20
Warszawa

ul. Dworcowa=20
3/4, 85-009 Bydgoszcz 

Zgodnie=20
z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w =
sprawie=20
ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych osobowych =
i w sprawie=20
swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z =
dnia 27=20
kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:


1)=20
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor Communication, =
ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745


2)=20
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod nr=20
telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: 
rodo@forestor.pl


3)=20
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji =
zapytania/zam=F3wienia=20
lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie art. 6.ust.1 lit b, =
f.


4)=20
Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre
=B6ci=20
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia =
przetwarzania=20
, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do =
cofni=EAcia=20
zgody w dowolnym momencie bez wp=B3ywu na zgodno=B6=E6 z prawem =
przetwarzania,=20
kt=F3reg
o=20
dokonano na podstawie zgody przed jej cofni=EAciem; 


5)=20
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony Danych =
Osobowych,=20
gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana =
dotycz=B1cych=20
narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o ochronie danych osobowych =
z dnia 27=20
kwietnia 2016 r. 


———=20
Wiadomo=B6=E6 przekazana dalej ———
Od: Marcin Zboro=F1=20
(mzboron@steico.pl)
Do: m.wnorowska@forestor.pl
Data: Mon Jul 29 =
2019=20
09:09:35 GMT+0200 (czas =B6rodkowoeuropejski letni)
Temat: RE: RE: =
Steico oraz=20
Stowarzyszenie Centrum drewna w Czarnej Wodzie


P.MsoNormal {
FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; MARGIN: 0cm
}
LI.MsoNormal {
FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; MARGIN: 0cm
}
DIV.MsoNormal {
FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; MARGIN: 0cm
}
A:link {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: blue
}
SPAN.MsoHyperlink {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: blue
}
A:visited {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: purple
}
SPAN.MsoHyperlinkFollowed {
TEXT-DECORATION: underline; COLOR: purple
}
P.MsoAcetate {
FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma , sans-serif; MARGIN: 0cm
}
LI.MsoAcetate {
FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma , sans-serif; MARGIN: 0cm
}
DIV.MsoAcetate {
FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma , sans-serif; MARGIN: 0cm
}
P.msonormal0 {
FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; MARGIN-LEFT: 0cm; =
MARGIN-RIGHT: 0cm
}
LI.msonormal0 {
FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; MARGIN-LEFT: 0cm; =
MARGIN-RIGHT: 0cm
}
DIV.msonormal0 {
FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; MARGIN-LEFT: 0cm; =
MARGIN-RIGHT: 0cm
}
SPAN.TekstdymkaZnak {
FONT-FAMILY: ‘Segoe UI’ , sans-serif
}
SPAN.stylwiadomocie-mail17 {
FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: windowtext
}
SPAN.tekstdymkaznak0 {
FONT-FAMILY: Tahoma , sans-serif
}
SPAN.Stylwiadomocie-mail23 {
FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif; COLOR: windowtext
}
*.MsoChpDefault {
FONT-FAMILY: Calibri , sans-serif
}
DIV.WordSection1 {
page: WordSection1
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
* {
=09
}
OL {
MARGIN-BOTTOM: 0cm
}
UL {
MARGIN-BOTTOM: 0cm
}


Gosiu, dopisa=B3bym jeszcze kr=F3tk=B1 =
informacj=EA w=20
przypadku CDCW:


 


– Stowarzyszenie w 2016 roku podj=EA=B3o =
aktywn=B1=20
wsp=F3=B3prace z jednostkami Las=F3w Pa=F1stwowych na terenie ca=B3ego =
kraju, w zakresie=20
doradztwa oraz organizacji wykonawczej przy realizacji przetarg=F3w =
publicznych=20
z obszaru inwestycji w budynki administracji le=B6nej.


 


– w 2017 CDCW podpisa=B3o umow=EA z =
Ministerstwem=20
=A6rodowiska w zakresie partnerstwa i doradztwa przy projekcie „ =
Strategiczne=20
Budownictwo Drewniane”.


 


– w 2019 rozpocz=EAli=B6my aktywna =
wsp=F3=B3prac=EA z PDD S.A.=20
przy realizacji zada=F1 z zakresu budownictwa drewnianego.


 


 


Pozdrawiam


Marcin  


 


From: Ma=B3gorzata Wnorowska=20
<m.wnorowska@forestor.pl>
Sent: Monday, July 29, 2019 =
8:52=20
AM
To: Marcin Zboro=F1 =
<mzboron@steico.pl>
Subject:=20
FWD: RE: Steico oraz Stowarzyszenie Centrum drewna w Czarnej =
Wodzie


 
Przesylam teksty=20
do Drema news o CDCW i STEICO.Prosz=EA o =
uwagi,=20
sprawa pilna – dzis musimy przes=B3a=E6 do targ=F3w. 
Pozdrawiam =

serdecznie,dr =
Ma=B3gorzata=20
WnorowskaT.=20
+48 609 192 635
Wydawnictwo:=20
Forestor Communication, NIP 9532311745
 ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawaul.=20
Dwor
cowa=20
3/4, 85-009 Bydgoszcz  
Zgodnie=20
z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w =
sprawie=20
ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych =
osobowych i w=20
sprawie swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy =
95/46/WE z=20
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:


1)=20
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor =
Communication, ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745


2)=20
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod nr=20
telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: 
rodo@forestor.pl


3)=20
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji=20
zapytania/zam=F3wienia lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie =
art. 6.ust.1 lit=20
b, f.


4)=20
Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre=B6ci swoich danych oraz prawo =
ich=20
sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do =
przenoszenia=20
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni=EAcia zgody w =
dowolnym=20
momencie bez wp=B3ywu na zgodno=B6=E6 z prawem przetwarzania, =
kt=F3rego dokonano na=20
podstawie zgody przed jej cofni=EAciem; 


5)=20
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony Danych =

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych =
Pani/Pana=20
dotycz=B1cych narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o ochronie =
danych=20
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

———=20
Wiadomo=B6=E6 przekazana dalej ———
Od: Sylwia =
Modzelewska
(s.modzelewska@forestor.pl) =

Do:=20
m.wnorowska@forestor.pl
Da=
ta:=20
Mon Jul 29 2019 08:21:13 GMT+0200 (czas =B6rodkowoeuropejski =
letni)
Temat:=20
RE: Steico oraz Stowarzyszenie Centrum drewna w Czarnej=20
Wodzie  


Pozdrawiam


Sylwia=20
Modzelewska


tel. 662 =
215=20
812


s.modzelewska@forestor.pl


 


Forestor=20
Communication, www.forestor.pl 


ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa


ul.=20
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1, 85-092 Bydgoszcz


  


 


From: =
Ma=B3gorzata=20
Wnorowska [mailto:m.wnorowska@forestor.pl]=20 na dzis lub pn rano     
Pozdrawiam=20
serdecznie,dr =
Ma=B3gorzata=20
WnorowskaT.=20
+48 609 192 635
Wydawnictwo:=20
Forestor Communication, NIP 9532311745
 ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawaul.=20
Dwor
cowa=20
3/4, 85-009 Bydgoszcz  
Zgodnie=20
z Rozporz=B1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w =
sprawie=20
ochrony os=F3b fizycznych w zwi=B1zku z przetwarzaniem danych =
osobowych i w=20
sprawie swobodnego przep=B3ywu takich danych oraz uchylenia =
dyrektywy 95/46/WE=20
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj=EA, =BFe:


1)=20
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Forestor =
Communication, ul.=20
Post=EApu 14, 02-676 Warszawa, NIP 9532311745


2)=20
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych (ADO) mo=BFliwy jest =
r=F3wnie=BF pod nr=20
telefonu +48609192635 oraz adresem e-mail: 
rodo@forestor.pl


3)=20
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b=EAd=B1 w celu realizacji=20
zapytania/zam=F3wienia lub prowadzenia wsp=F3=B3pracy, na podstawie =
art. 6.ust.1=20
lit b, f.


4)=20
Posiada Pani/Pan prawo dost=EApu do tre=B6ci swoich danych oraz =
prawo ich=20
sprostowania, usuni=EAcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do =
przenoszenia=20
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni=EAcia zgody w =
dowolnym=20
momencie bez wp=B3ywu na zgodno=B6=E6 z prawem przetwarzania, =
kt=F3rego dokonano na=20
podstawie zgody przed jej cofni=EAciem; 


5)=20
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz=EAdu Ochrony =
Danych=20
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, =BFe przetwarzanie danych osobowych =
Pani/Pana=20
dotycz=B1cych narusza przepisy og=F3lnego rozporz=B1dzenia o =
ochronie danych=20
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

———=20
Wiadomo=B6=E6 przekazana dalej ———
Od: Aleksandra =
Pawlina-Janyga
=20
(aleksandra.janyga@grupamtp.=
pl
)=20

Do: m.wnorowska@forestor.pl
Da=
ta:=20
Wed Jul 24 2019 15:29:09 GMT+0200 (czas =B6rodkowoeuropejski =
letni)
Temat:=20
Steico oraz Stowarzyszenie Centrum drewna w Czarnej =
WodzieDzie=F1 dobry Pani Ma=B3gosiu,


 


Przypominam si=EA w kwestii artyku=B3u do =
Drema News=20
J


 


Zwracam si=EA z r=F3wnie=BF uprzejm=B1 =
pro=B6b=B1 o przygotowanie=20
kr=F3tkiej informacji na temat firmy Steico i dzia=B3alno=B6ci =
zwi=B1zanej z=20
technologiami budownictwa drewnianego – ok. 2000 – 2500 =
znak=F3w. Warto=20
uwzgl=EAdni=E6 to, co firma ta b=EAdzie prezentowa=E6 na targach =
DREMA w ramach=20
strefy Dom Drewniany. Prosz=EA r=F3wnie=BF o przes=B3anie logo =
firmy oraz zdj=EA=E6=20
dotychczasowych realizacji. Materia=B3y te zostan=B1 wykorzystane =
przeze mnie=20
do przygotowania informacji prasowej promuj=B1cej stref=EA Dom =
Drewniany na=20
targach DREMA 2019. Publikacja b=EAdzie wys=B3ana do medi=F3w =
bran=BFowych oraz=20
pojawi si=EA na stronie www targ=F3w i w social mediach.


 


Warto r=F3wnie=BF uwzgl=EAdni=E6 tak=B1 =
informacj=B1 o=20
Stowarzyszeniu Centrum Drewna w Czarnej Wodzie (kr=F3tki opis plus =
logo,=20
zakres dzia=B3alno=B6ci)


 


 


Pozdrawiam/ Best regards,


 


Aleksandra Pawlina-Janyga
PR & Marketing
tel.: +48 =
61 869=20
2376
mobile: +48 693 028 109
e-mail:  aleksandra.janyga@grupamtp.=
pl
Klauzula Informacyjna=20
RODO


 


 

=

——=_NextPart_001_0034_01D54609.AA97C220–

——=_NextPart_000_0033_01D54609.AA97C220
Content-Type: image/jpeg;
name=”image001.jpg”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg
IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09
PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAHMA2oDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2aiii
gAoopMgdxQAtFJuHqKWgAoopCcdaAFopNw9R+dGc0ALRRRQAlZcniXS4pGje5AZTgjBrUPQ15VqP
/ISuf+uhrgx+KnhopxW56OXYSGJlJTex6HB4i025mWKK4DOxwBg1p15hoPGtW3+9Xp24eop4HEyx
EHKXcnMMLDDTUYPdC0Um4eooBB6Gu44BaKKTcPUUALRSbh6j86Nw9R+dAC0Um4eo/OjIPcUALRRR
QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA
BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAF
FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU
VR1TVINLtWlmYbsfKvcmplJRXNLYqMXNqMVdi6pqkOl2xlmPP8K9ya8+vdcvby5aXzmQE8Kp6Cot
S1KfU7kyzMcfwr2FVACxAAyT0FfN4zHyrS5YO0fzPqMDl8KEeaavJ/gWhql6pyLmTP1rU07xdeWr
gXB86PvnrWc2jagsfmG1k24zmqRBBwRgiudVsRQad2vU6ZUcPXTVk/Q9SstTt76z+0xONgGTntXI
+IfE0l1L5Fk5SJTyw/irn47maKJ445GVH+8AetRqpZgqjJPQCuqvmc6tNQirPqcmHyunRqOcnddC
z/aV5/z8SfnVq18RajasCs5Yejc1GNC1IqCLR8GqU0MkEhSZCjDsa5HLEUved1952cuHq+6kn9x6
DofiOHVR5bjy5wOVPf6Vt15JBO9tOksRIZTkYr0/S7wX+nQzjqy8/Wvdy/GPERcZ/Ej5/MsCsO1O
Hwstnoa8q1H/AJCVz/10Neqnoa8q1H/kJXP/AF0NY5x/Dj6m+SfHP0IEdo3DISrDoRVj+07z/n5k
/OoIonmkWONSztwAKu/2DqX/AD6PXi01Wa/d3t5HuVHST/eW+diH+07z/n5k/Ouu8F3M1xb3BmkZ
yGGMmuX/ALB1L/n0eur8H2VxZQTi5iaMswxmvSy+NdV1z3t53PNzKVB4d8jV9NrHSV5xrV/dR6vc
Kk7qobgA16PXnus6NfzarcSx2zshbIIruzNVHSXs73v0PPyl01VftLbdTM/tK8/5+JPzo/tK8/5+
JPzqsylWKsMEcEU+GCS4lEcKl3boBXzyqVW7Ju59I6dNK7SJv7SvP+fiT86fFrN/CwKXL59zT/7B
1P8A59HqG4027tF3TwOg9SK1axMNXdfeZJ4aei5X9x0Ol+M5FYR367lP8Y7V2EM0dxEskTBkYZBF
eSV0fhPWGtbsWsrEwydM9jXo4HMZOSp1Xe/U8zH5bDldSirW6HeUUUV7p88FFFFABRTd67tuRu64
p1ABRVe4vI7aSJHzmVtq49asUAFFFFABRRVa2v7e7eVIJAxhO1/Y0AWaKoR61Yy3X2dZsyZx0OCf
r0q/QAUVVvNRtrBQbiTbu6ADJP4U+G8hmthcI48o/wATcUAT0VXtb63vN/2eQSBDtYj1qZ3WNC7k
BVGSTQA6iqVrq9nezGKCXc47EEZ+lSXl/b2CBriQKD0GMk/hQBZoqquo2z2f2rzMQ/3mGKSz1O1v
ywt5NzL1BBB/WgC3RTJJFijZ5DhVGSaqWusWd5N5UMuX7AqRn6ZoAvUVTvdUtLAqLiXazdAASf0q
e3uYrqFZYHDo3QigCWiq93fW9jGHuJAgPA4yTSWmoW99EZLeQMq9e2KALNFZ6a5YSXIgWcFycDg4
J+taFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUyRxFGzt0UZNAD6KhtrhLq3SaPO1xkZqagAoqhc61ZWkhj
lm+cdQqlsflT11S2exku42LRRjJ4waALlFMikEsSuvRhkU+gAooooAKKKKACiiigAoqvb3kdzLNG
mcxNtbNWKACiimSSpCheRwijuTQA+ioLW8gvYy9vIHUHaSPWku7+3svL+0SBPMbavuaALFFFJ0oA
WiqKazZSXQt0l3SE44U4z9elLeavZ2MgjuJdrnnABOPyoAu0UyKVJ4lkiYMjDII71FeXsNjF5k5Y
LnHCk/yoAsUVlx+ItPkmjiWV98hwoMbDJ/KprjWbK1uPJmlKuOvynA/GgC9RSKwdQynIPIIqCC+t
7m4mghkDSQkBwO1AFiio55kt4XllOEQZY+gqjb6/p9y6pHMQW6bkIB/OgDSooooAKKKKACiiigAo
qCK6Sa4kiQMfL+83bPpU9ABRRRQAUUUUAFFFFABXn/jJ2OtFSx2hBgV6BXn3jH/kOH/cFeZmr/cf
M9XJ/wDePkzBrsvDPhxVVL27GWIyintXG9xXqumf8gy3/wCuYrz8qowqVHKS2PSzevOnTUYu1yzg
Yxjj0rzvxVbR22suIwFDDOBXotef+Mv+Qz/wEV6OapPD38zzMobWIt5GBXa+GfDiwot5dgM55RfS
uLX76/WvVrH/AI8YP9wV5+U0YTm5SWx6Ob1506ajF77k9cr43tY/s0VwFAkBxn1rq65rxt/yDI/9
+vYxyTw879jxsvbWJhbucLXfeDGLaNg9AxxXA13vgv8A5A5/3zXi5T/H+R7mcf7v80dCehryrUf+
Qlc/9dDXqp5FeXazCYNXuUYfxk125wv3cX5nDkjXtJLyH6D/AMhq2/3q9PryiwuPsl9DN2RgTXqV
vOlzAksTBlYZBFLJ5L2co9bjzqL9pGXSxLRRRXsHiBTX/wBW30NOpr/6tvoaAPKLv/j7m/3zV/w1
/wAh63+tULv/AI+5v981f8Nf8h63+tfI0P8AeY+v6n2df/dpen6HpVRzQxzxlJUDKeoIqSoLy8is
bdpp2Cqv619a2ktT42KbaUdzzrxBpy6ZqjxR/wCrYblrOjkMUiuvVTmr+t6odWvjNt2oBhR7VngF
iFHU8V8fXcPbN09r6H2uHU/YxVXe2p6rp0/2jT4Je7IDVmqekxGHS7dG6hBVyvr4XcVfc+MqWU3b
a4UUUVRBz00N8/ic+VdKi+VnBXPGelNuNclkuZlhu7aBYDtxJ1citC7srv8AtSO7s2i+7sdZM9Pa
qj6PdQXMr2qWkkcrbiJgcqe+KAEkvPt6aZcYALS846Vv1my6dLILLHlqYX3OAMD8KuxibzZPMK7M
/Jjr+NADbu8isovMnJC5xkDNY1j4jtnvblZJnKbwIxtPSt8gHqAfrVO108W91cSnawmYEDHSgCHV
NREQS1hZRPOOCTjaPWqGkLb2cmox+auwdWzyeOTWvdaXZ3sgkuIEkcDAJ9KoW3hy3hnu2McYSbhN
ucqKAMtPPFlbpLbhLJZAwnH3iM8GutUgqCOQRxWH/ZepSQJZzTw/ZVwNwB3EDtW2ihEVR0AwKAOd
NzM2uXbR2ZuXiwoycBR7Vq2skGr2BDxbV3YeM9iKhuLK9hvJJ9PeL96PnWTPX1FWdMsjY2xWRg8j
sXdh3JoAqaJGkNzfpGoVRNwB9KtawU/sucSMVBXGR60WNnJbXF07lSJpNy47Cn6jZ/brN4d21jgq
fQigDDtWn+3WH222W2RBtRl/iPvUk1xK/iC48u0Ny8KgKCcBfWrKWGoXU8H2+SHyoW3AR5yx96lu
rK8jvWutPeINIAJFkzg46GgCjeXX26ximW3YC3m/fwgcigX8N1r1m1nGwUqwdtuMj0q9BY3dpZyG
F4nu5X3uW+79KdZWNz9q+1X7xmQDaiRj5VoA0HVXUhwCp6g1jy7L/VbdbRBstmy8ijj6CtDUoZ7i
wlitmVZWGAW6VSsodVthFEY7NYVwG2k5x+VABYIs+rX0sihmVgi5GcCl0dBDd38KcRrLlR2GRS3F
jew30lzpzxfvQN6SZxn1qzptk1nC/muHmkbc7DpmgCrIq3HiNUkAZYotyg9MmqOo/wCiX175I2iS
AFgPXpWlqFjcPdR3di6LOgKkP0YUyDSpZVuHv3Rpp12nZ0Ue1AEOoWkKeHAURQ0aK6kDnNa9uxa3
jZupUE/lWONN1KWNLW4mhNqhGSudzAdq2wAoAHQcUALRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBQmupE1iC3BHl
uhJqKS6kkudQgbHlxxZX8RS6lY3MtzBdWTxiaLIIk6EGorTTbxJryW6kjZ7hNoC5wDigCzon/IIt
/wDdqXUpmt9Onlj+8qEio7O2uLWytoQyZThz6j2q3JGssbRuMqwwRQBmWiwadpMc/ktKzgMxVdzM
TVa/1S2n8P3bxRsmQU2lcHdUsVlqtgPJtJYJIB90S5yo9KdHpM40q7hkkjae4JbIHygmgCKK8vpI
rWztxHHO0Qd2bkKO1WLS+uYbia2v9jNGnmCRBgMKSfTbqN4LiyeMTxxiNw/3WFOtdOnaWafUHRpZ
E2YToooArC51a4tXvYWhWLBKREckfWnLql1LYWKwhDd3S5y3RfU1Uk+2WdhLAt7am2UEK2758emK
swabPJpOnyQMI7qBON44IPY0ATQXN9b3wtLx45PNUmORBjn0Iqs2s3S6PIwCm8WQxgY6mrlrZXcl
6t1qDxboxhEjzge9Rro0g1trouv2Y/Ns77vWgBo1Wef7AsGC8ql5R9B0/OjSr66vbku9xCFBIaDb
hlp2m6PNZXtzMzoytnyQP4QeeaYmm30+owz3X2ZBE2d0WdzexoArxaj9l1C+ggXzLqST5E/qauXk
95aWcXmXUEbt9+RxwPYCo5NBaWe4n3qk7PvikXqv1oudO1CZre4JtnniBVlfO0+/1oAk0LVHvzcR
SOsjQkDzFGAwPtWjcWsV2gSdA6g5wao6Vp9xaXV1NcvGxmwQEGMYrUoAxtEaO1srtmwkaTN9AKzL
6Vb9Ev5HUKJFWFN3QZ61uWWm+Vb3ENyEdZZC2B0waqX/AIas54FW2t4kYMCSc9O9AGyjBkBUggjq
Ko65O1vpE7pnOMcUiu8GowWVugWBI9zcflVq8tlvLWSFuAw6+lAGRZ3xs1t45tP8mB8KsnBOfept
HiS4a9llUM7ylSSM8elNGn6jcNFFeywm3iYN8mdz46Zp0lhf2tzM2nSQ+VMdzLJn5T6igBNGkFra
3CbWMcc7KoUZwK1IpFnj3bSB6MMVFp9n9itRGW3uSWdvUmp5QzROI8BiDjPrQBlWyDUNXkuGUeVb
fJGMdT3NJrdw8cUkSWRkWRcNIBwPer2mWhsrJInIL8liO5qrcRau0sqRSW/kP0LZ3KKAI5NQjstM
tobeRXlkULGSf1qDQoorXVb2JZVdmCEtn7xxzV6PQ7P7NFFcRLMYxgM1RWWgwWeqTXKxRhTjywM5
X1oAtax/yCLr/rmaxhOdT02C1hs5A2F/eOmAuO+a3r+BrqxmhQgM6FQT0p1rEYLWKJsEooBxQBkx
XGpXokezeKOKElFDjJcirEVzdalpiywSJbzAkOWGRx1qEWGpWbypYyQGCVi37zOUJ64oudLvE0hL
Sxkj3k5ldyRn16UAQWV3qLRXdxJOkkESkRsExuI70v2zVv7OTUC0IjVQzRY5I781ZitdRNq9rKlq
kRjKr5ZPB/KrD2MjaGbMMvmGLZntnFAFXUdQmVIXiuYLaORd2ZBkk+gFVhrtxJoE1zGFaeKQJkDh
uQKmk0q8juYprc27kRLGwlzhcdxTU0S6Gm3EDyRmSWYSAjgYBBoAc1zqNjPbyTmFoZ3CsirgqTW5
VHUbKS7jt1jKgxyq5z6Cr1ABRRRQAUUUUAFFFFABXn3jH/kOH/cFeg1594x/5Dh/3BXmZt/A+Z6u
T/7x8mYPcV6rpn/IMt/+uYryruK9V0z/AJBlv/1zFcmTfFP5HZnfww+Zarz/AMZf8hn/AICK9Arz
/wAZf8hn/gIrtzT/AHd+qOHKP95+TMFfvr9a9Wsf+PGD/cFeUr99frXq1j/x4wf7grjybefyO3O9
ofMsVzXjb/kGR/79dLXNeNv+QZH/AL9enjf93n6HlYD/AHmHqcLXe+C/+QOf981wWa73wX/yBz/v
mvEyn+P8j3s4/wB3+aOirjvGWlNvW+iXI6PiuxpksSTxNHIoZWGCDXvYigq9NwZ89hcQ8PUVRHkd
aWm69eaXxC+6P+43StPWvCc1u7TWQ8yI87O4rnZInibEiMp9xXzE6dfCT7PufVwqUMXDo12Ok/4T
i7/54R1PZeMrm5vIoWgjAdsEiuRzVvSf+Qrbf74ralj8Q5pOXUxq5fhlBtQ6HqY6Uj/6tvoaUdBS
P/q2+hr6g+SPKLv/AI+5v980+wvG0+8S4RQzJ2NMu/8Aj7m/3zUNfFuTjUco7pn3KipU+V7NHT/8
Jzdf8+8dZOq63c6s4Mx2oOiL0rOzRWtTGV6keWUtDGngqFKXNCOoV1Hhrw21w63d4pEY5RT3pPDf
ho3JW7vFxGD8qEda7dVCqFUYA6AV6WX5fe1WqvRHmZjmNr0qT9WAAAAHQUtFFe6fPhRRRQAUVVhL
Jcz+ZcK68EJj7gp5vrYMqmePLdBu60AT0Vka1qJt3gto50heZsFz/CKvCeK1t4/tFwucffY43UAW
aKYJEaPerApjOQeKw7jWbibL27xW9vu2rLLyXPsKAN+isSy1edZI1u/Lkikbak8fTPoa15p4rdd0
0ioPVjigCSiokuYZM7JVbAycHtTTfWwODOmcZ69qAJ6KY00aKGZwFboT3psl1DCSJJUUgZOTQBLR
TEmjkj8xHVk/vA8UyK7t53KxTI7DqFNAE1FQPe20ed88a4OOT3pWu4EkVGmQO3QE9aAJqKoXmrW9
jdQwysAZT1J6VYa8t1GWmQDGeT2oAnopkcqTIHjYMp6EHNJJPHEQJHVc9MmgCSiooriK4QtDIrgd
1OaqaPcSXNo7ytlhIy59gaANCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACimPKiOqswDN90HvR50f
m+VvHmYztzzigB9FQrdQPL5SyqX/ALoPNPWaNpGjVwXXqM8igB9FRR3UMrlI5FZh1ANKs0bs6q6k
p94A9KAJKQ80kciSoGjYMp7ioje2yyFDPGGHUbqAIBo1gsvmC2TdnP41d6VG1zCgUtIoDDIyeooi
uYZiBHIrEjPB7UAS0VH50eXG8ZT73PSmC8t2dUE0ZZug3daAJ6KimuobfHnSomem44pTcRCISeYu
w9GzxQBJRUKXdu5YLMhKfew3SiO6gljZ45UZV6kHpQBNRWfY6za3yuUkUFSRjPYd6si8t2kVBNGX
YZA3cmgCeiioDfWykBp4wScDLUATYGc4GfWlrP1O5kgktBE2BJKFb3FaFABRRRQAUUUUAFFFFABR
RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVWfTbS5k8ye3R39WFWqbJIkSlpGCq
O5pNJrUcW0/dKf8AYun/APPpF/3zVxEWNAqABQMACoYb+2uG2xTIzegNWKUVFaxKm5vSV/mFVZ9N
tLmTfPAjt6sKtVUfVLONyr3CBhwRmiXLb3ghz39z8Bn9i6f/AM+kX/fNXFUIoVRgDgCmw3EVwm6F
1dfUGpKIxivhQpSk9JMKhuLWG6ULPGsijswp8sqQpvkYKvqacCCAR0NN2ejErrVFL+xdP/59Iv8A
vmrNvbQ2qbII1RfRRSxzRysyowYqcEDtUlJRitUipTm9JNhRUFxeQWpAnlVM9Mmmw6ha3DbYp0Zv
QGnzK9ri5JWvbQs1Xmsba4/1sEb/AFWrFFDSe4k2tUUP7E07/n0i/KnJo9hG4dLWNWHIIFWZpo4E
3yuFX1NPVg6hlOQehqfZwvsi/aVLbsWmv/q2+hp1Nf7jfSrMzyi7/wCPub/fNXPD8Mc+swRyoHQn
kGkudKvWupSLaQgsccVd8P6bdw61A8kDqgPJIr5WlRn9YTcXa/Y+wrVofV3aSvbv5HZ/2Lp//PpF
/wB80DRtPByLSL/vmr1FfT+zh2R8n7Wf8z+8RVCKFUAAdAKWiirMwooooAKKKKAMUf8AIT1T/rkP
5VVt9LtX8NGV4w0vllhIfvA9sGt77JF5ksm35pRtY+ooW1iS2+zquIsbce1AGFLFHdf2O86LIzcE
sM5qaKG2udYulvlRjHgRo/QL7Vq/YoMQjZ/qfue1Mu9Mtb1g08QZh3BwaAMm1VhY6rFakmFSRFg8
DjoKrWtxax3ED3IBhFuBFkZG7v8AjXSwW8VvCIokCoOwrMk0N4pS9jceUpOTG67lB9vSgDKgkSfT
I7GFGFw1xu2Y+4N2c1ovHDc6/JFfbWSONfKR+h9TV+ws5bcu9xMJZG7hQMVU1iPzZUDae1woHDq2
CKAKdtHbxanqa2pGwQ9AeAcdqIrCFPCssqxhpmiJ3nk1c0jTWjaeaaFYRKNoiBzge9acdvHFAIVU
eWBjFAGJqNzE+lWAWRSWdMAGlmhtp/FLrdbSPIGEY8Hmr6aHYRtuWAA53DnoarzaWt3rMr3EW6Ix
ABs96AKcUkNpHqgRd9mrAKoPGT1Aqssb22qac4S2h3vjbCeSMd66VLC3jtTbrEoiPVfWoIdGsoHV
o4cMjblJOcGgDOsNPt7uTUmuIxIfOIG7tx2qrbWEB8MvO675hkiRuWGDxg10kVtFB5nlrjzG3N7m
mrZQLam2Cfuj/DQBjXkUM1xpL3CI24fMWHXilkt7STxMUnCbBANqH7prXn0+3uYEhljDIn3fas59
Ijn1dzLFmAQqqnPcUALo4jivb5LcgWqsNuOgPfFR60sE2qacs7DymLd+DWtDZwQW5hijCxnqB3qh
f6aLi9s18rdAgYN7UAQ28cMHiEpZBViMJMip90HtVjw//wAeMn/XZ/51btLC3slYW8YXd1Pc1JBb
x2yFIl2qSWx7mgCWiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAMnxBGVtortfvW0gc49O9ZT3JhuxrZ
J8p2Mf8AwHHFdRLEk8TRyDKOMEe1V2021eyFo0QMA6LQBgeQbGztNTb73ml5D/stTTO1jO2qOTtu
wy4/9BrppbWGe1NvIgMRGNvtUcunW09vHBJEDHGQVX0xQBhGL+xUsL1+OCsx9c81X3yaZ5szE7r+
M4/3ieP0rqbm0hvIDDOgaM44NMmsLe48nzYw3kkFPY0AVSjWOgtFEf3scWeOuazJrTTf+EcMvyGQ
x7vMz8xaugaFVaSVUzIy4PvXOSWD3JaOHS/JdzguzfKvqQKAJpbdLqfR0lyU8skj14qyqw2fiREA
WKM25CjoM5rRjsokEBIy8K7VNF5p9tfBRcRhtvQ9CKAMdZVlk1to2DLjGR/u1X+zWK+G4pk2faMA
q4Pzbs1sy6bDBY3KWsQVpUIwO5xUWnaNbRQQSSQATKoznsfpQBSvG+1XccIggedIgXec8D6CqMQa
Tw5cRO4IF1tGw8Ae1dLdaXa3kiyTxBnXoQcULplqkBhWICMtvI96AMjUdMto73TliTyxI+x9vG8Y
zzU8dtFa+IGhhjVIpIMsg6H8K1pLaKV4ndctEcofQ0G3jNyJ9v7wLtz7UAc/YwW8ekX7JHGsoLjI
HIFMNtYL4bimTYbgIpVwfm3VrXelwiK5lgixPIhHB6mmWGi2scFvJJABMqDOexx6UAXoXJtoxIf3
hQEjv0rntOtrCXS7t7jY0gd8ljyvpiukeFGkEmPnUEA1kadokDQlruD975jHr1GaAK+ZDp2kmUkt
5w5PpniujqGS1il8vegIjOV9jU1ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA
BRRRQAUUUUAFFFFABXPXynUvESWUpPkRpvKg/eNdDWBqKyadraajsZ4GXY+0fd96wxHwrtfX0OnC
/E7b2dvUmutL00FRG6W8qHIKnBrXjIMa4bcMdfWuX1O5sNTBSyhM11LxuAPy/Wujs4Tb2cUROSig
GlSknJ8qVvIdeMlCPO3fsyY9K5/R7K2uZr1pokdvNPLV0B6VzOm6Z9suLxzPLHiU8KcU6vxR0vuF
D4J622J4Io7LxMIbQ4jePLoDwDXQVz+iwLY6tc20oLSn5kkbqRXQUUPhfTV6dhYn4l10WvcyvEf/
ACCX/wB5f51o2/8Ax7x/7o/lVTWbV7zTJY4/v9V/Cs+DxJBDarHcRyLcINpTb1NEpxhUbk7XQRpy
qUkoK7Tf6E2if8fuof8AXWtmsjQLeZI57i4Uo077gp7Cteqo/AiMRb2jsYerQpPrtgkqhlIOQaj1
2wtbSzFxbosUyMNpXjNLrdu1zrNjGsjRkg/MvUVYj0CMzK9zPLOEOQrnjNYSi5uaUfn8kdMZqChJ
y6bfNmlbMz20bN94qCalpAMDA6UE4BJ6CuxHC9zC11DqF3Bp6k4OXfFWdAuC1o1u5/eW7bD9Kzra
C91DUbm9tphEufLXcueBT7aO50rXFNzIJFuxgkDAzXFGT5/aW3dvl0PQlBez9lfVK9vPr+H5HR0U
UV2nnCYHpRilooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo
ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii
gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA
CiiigAooooAKKKKACiiigApGUMCGAIPY0tFAEUdtDCSY4kQnuBUtFFJJLYbbe4U1Y0TO1QM9cCnU
UxDPLTzN+0b/AFxzT6KKACo2giZ97RoW9SOakooBOwUUUUANMaM4YqCw6HHSnUUUAFJ1paKAGpGs
YwihR6AUjxo5BZQSOmR0p9FA7hRRRQIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo
ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii
gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA
CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK
KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo
ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii
gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA
CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK
KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEY7VJ9Bms+PW7SWyluY3ykTbWHcGr0vMTgddprjZ
dIuodJaa1Q75HIli9RnrQB1xvIFVC8qrvGVDHGadJcwxFRJKilumT1rm7qAxSTG4t5Jd8KiIgZ2n
FNuYJFitJhHI9wsQGxlypoA6SS+tom2yTxqfQtSvdQRlQ8qKW6ZPWuc1Pbc3tvFPZuI1UNIyrnJ9
Kj1Czmk1GQ4dYZEAjOzOP8KAOsyCM9qiF3AzMqyozL1UHmo0hdNMEQYs4jwCfXFc/aWztJbRpbSJ
PGT5shHBoA37TU7e8XMci7skbSeaWC+jkieSTEaq23LGuditHHk28Vs6XCTFmkxgbfrSXVndG2Qh
G2rOxYYzx9KAOjl1CGLyvmDCVtqleRTbnU7a22b5Fw7bMg8A1zkumXTafEttI295twJXG38KsPbk
6bahrViYJcyqRkt70AdGJ4iSBIpwMnntTldXAKsCD0INc3eXIsrm5uGjcQzwBUx2NXNHCGO0YpJv
MI5/hoA2qKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK
ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA
KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo
oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKSlooATFGB6UtFACYHpRilooAKSlooASjFLRQAmK
KWigCtdWFveFTcRh9vTNTqiooVQAoGABTqKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo
ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii
gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA
CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiikJAGT0oAW
iuS8QeObfTXaCyAmmHU9hXFXnizV7xiXumRf7qcUAew5B70teKJrupxtuW8lz9a3tK+IF9bOFvgJ
4/XGCKAPTaKpaZqttq1qs9rIGB6juKu0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA
UUUUAFFFFACZHqKNw9RXH3NnNq3iy5tvtk0McaBgENWz4Sx11W5/76oA6XcPUUbh6iuaHhEnpql1
/wB9Uv8AwiDf9BO6/wC+qAOk3D1FG4eorm/+EQb/AKCd1/31SDwiT01S6P8AwKgDpcj1FLXGR2U2
keK7K3F5NNHIpJDmuzoAKKQMDwCPzpaACiiigAopCccmkV1flWB+hoAdRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ
AUUUUAFFFFABRRSEhRkkAe9AC0UgIIyDkU0yxg4LqD6ZoAfRSAgjIORTTNGOsi/nQA+im+YhXduX
HrmlyMZzxQAtFIGDDKkEe1JuXdtyM+maAHUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA
BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAF
FFFABXLeL9XuEC6ZpwLXU45weQK6gnAJ9K8w3X2reNZprF186F/lDHjAoAzD4V1kkk2chJ6k1UvN
Ku9NdDewPGpPcda9TFzr2Bm0t8/71cp46vL97WCG+gijy24FTk0AdD4es9H1bSo5orJMD5SWXkmp
9RtdA0pFa8ghjDnAytO8H2v2Xw5bLjBYbjXL/Eq53Xdtbg/dG4igDrdGn0iXd/ZZiB7heK168d8J
Szx+IrUQE/M2GA7ivYqAIbq7hs4fNncImcZNMmv7eB4lkkAaX7g9ap+Irf7VpvlbSwZ1yB9ayZdE
ltbu1leR5yr7U/2FoA6aOeOWPerfKTjJp7yLGhZiAAM1xV+10sMBkMiWy7g5weGzxViRX8iEXrTz
QmE7DHnk9s0AdPbXsN1CJY3G09Mmp9y9cjH1riY0jW2sLeWOeM/edwDwM8CrV3eGzhubeQShpZVM
R56ZoA6zcM4yM+lG5c4yM+ma5f7NPLDLds032hJQEwTjb9KhnMizMzrcm8EoIK527aAOu3LnGRn6
0BlIyCCPXNcu1rO9hc3LecZTLhsE52Z7VDtl8qY2i3Isty5DZ3e+KAOnivYZp5IkYFo/velTB1PR
hz71xqQsGuntI7hbZnXdnO4r3xU6pNHBPdWaTmGJwY0fOSO9AHWbh6jmgMDnBBx6VyNkmqXCtDKj
p5SmRDnqT0FSeHI7n7eGkeRSFPmKwPJoA6uiiigAooooAKKKKAOZsP8AkeL3/rkKwtZuEPiu6iur
i5SIKNoiJ61u2H/I8Xv/AFyFasei2yapLf7d0sgwc8igDn/Cl1exW99IyzzWycwiT7xq3/wld1/0
BrmukVFUYVQB6AUuB6UAcr4g1W5kh0+FC1oLtsOx6r7Vf03Rl0++V49RkkBXmN2zu96varp9rf2b
LdpuRRuyOo+lZPhqw06UfbrR55CpKgytnFADNV/5HXTf9w10sn+rb6Gua1X/AJHXTf8AcNdMQCCD
0oA42xZ5Vje2E5uRMdzE/LtzWimsXbOsxeIRPIYxH/EvvVyDVNPtpvssIYDdjcF+XP1qYadp32pn
CR+aeoz/AEoAzIdVvFW6laWOaKM7UIGMtSyaxeWZkguBG8pClHHAGfWtCHStOhdo41UE8ld39Kmk
tbKeV1kEbOy7SCecUAZTatdQrcQStFNIAu1l6c1Z0Z5IJ5rKYJuQB9y981PHp2nQ7wiRjoW59PWr
KLbK7XCsmWGC+aALFFRmeIAEyLg9OetSUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVzni+4la1h0+1Yi
e6baCOoFdHXI3OnXmt+JZZ1ke2jtRtjfHU+1AF/wjdySae9pcEme1YxtnqayLeytdQ8QamL64ZAj
DYPMxVnT9Pu9E8TAu7zxXS/PJjo3vTbPQIdQ17U3voX27vkOSM0ATeGp3W+v7OOZp7WL/VyE5x7Z
rF006XLLdnU7mZZRMQAGPSt7w3bSaZdXmnNERGDujfHUH3qha7tAu7qG905rhZZDIkiJu4NAFrV4
oLbwhKdPkfYxBVieaboOsTPp0un3/wAt1HESpJ++uOtTatOdU8MS/ZrWSP5gBGVwevpSaxokl5o0
FxaApewxDBHUjHIoAs+E5T/YAeRicMxJJrnYtQu115dXZ2+xSTeTtzxj1q/Zm7s/BHlCGT7TISm0
DkZ70yTwheLonki+YhV3iLH8XWgDswQwBHQ0tZugTyz6PAZ0ZJVG1gw54rSoAKKKKACiiigAoooo
AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA
ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGuMxsB3Brzbw/o891rt5NbXfkXEMh4I6jNel15f4vtrnRNfe7t
ZHiWfkMvHNAHbfYtb/5/4v8AvisrVfCF7rUscl5fKSnQBa4b/hI9V/5/pfzq/oes6pe61awNeSsr
vyM9qAPUrO3FpaRQA5Eahc1zev8Ag1tc1E3LXWwYwFxXUsdqE+gryLUfEmpHUbjyryRUDkKAelAH
e6H4WsfD264eTfLjl3PArV07VINT802x3JG23d2Jrx6fVNQv8RS3Msm44C5616t4X0z+y9EhiYYd
hub60AXNSkuYrVpLXy9yAkhxWfb61NHbxveqrvKNypEuSBWvcRefbyRg43qRmsxtHnQQNbzqskaF
CSMgigB8mr2dxHHHsaUTD7oHQe9Nh1m0BEEaOqD5UYj5SR2pNO0RrOYPJKHOwqePWs2awvBew2MZ
L26SbyxXoPrQBv6fP9rtRKwXJJHArnry5mmuZruRIXjtZdgQnk810Om2jWVr5LOGwxINVLfw/bx3
U08w8xpJN4z0FAAdetlcLscrwGYLwpPY08a1B9sNu8TqwXduI4x61Xm0OZpZUinC28zh3XHOfakT
RboTXDNOjLMNvI5A9KALMGu2srspDRjBYFhgMPaiDXLaZyhV4xtLAsMBh7VHcaJ9ojt0Z8CKMocD
rxUB0K5kZPOuVZY4zGoC44oAfaa6ryTGf5YwNyfLjK06TWg0UEsY8uJnwxcdqlm0kv5BDLmKMpgj
g1SXwxvgMU8oKM+7YvQfSgC6NYjaaMr8sLKxyw6gU6y1q2vZ/KjDKxGVJH3hVY6HI6RI8wKRqydO
dppdJ0H+zpgzMjhRhSBzQBtUUUUAFFFFABRRRQBzNh/yPF7/ANchXTVzNh/yPF7/ANchXTUAFFFF
AEN5zZzf7h/lWD4HjePRGDqVPmNwRVnxDrMuneRb2sYe5uG2oD0FLpia1DdBb4wPAwySnBBoApar
/wAjrpv+4a6VxuRh6jFc1qv/ACOum/7hrpidoJPQUAYOnvJZIbKazdj5hIcDI5PWqq2c4uQv2eQX
Il3GbPG2tGHVLy5k82C2VrXfszn5vrVhdas3uvIEnzZ25xxn0zQBlf2dMsUdwqP9q8/ls/w1TlJt
buCOSKQXjXHMmeCK6Ea1aGcwhzuBIBxwT6Zqnaajp92Zb6SExvESC7j+VAFS50y4OkStEjfaGly3
PJWoU06X+y5d3njc4IQL0I9vStyPXLOSCSUSECP7wI5q5bzrcwrIgIU9MjFAHLzW920VpL5DeevH
lgfLj3rq48+Wu4YOORTqKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAwbjxZawXktt5MzvEcNsXIFaOmar
barCZLZs7ThlIwQa5ax1aPTfEWqiSCWXcwxsXNXdDguHudS1JoTbxTqdiHg8DrQBoX/iWzsro2+1
5pFGWEYztq3purW2qW7S2zE7fvKRgisnwZBGdNknKhpZJW3OeSeaZogCeLdVRBhcKcDpmgCebxbb
W5fzLW4AQ8ts4q5FrttNozakFYQKM8jms3X5m1S+j0a1/iO6dh/CvpVvXbaO08K3EESgIkeABQBo
WOoW+oWK3VuQ0ZGabpmpw6pC8kAO1GKnPqK5HTTJ4ZggkYlrC8j5/wCmbYrS8HTpHo13MSNglZs+
1AGtLrtnDrCaax/fuMj0qxqWoRaZZvcz58tOuK87lubaeO41VrhReLcbkXPO0V1fiK5S+8IGZDlZ
FU0AWI4nvZBqcN+/2QjeIl6Vo6bqMWp2ongzsyRz7VyVpI/hmMQTEtYXUWUY/wADY6Vs+DCDoKkd
C7fzoA36KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA
CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACs3XNGh1qweCYfN1RvQ1pUUAeJ6t
o13o9y0VxG23+F8cGjRNTGkanHdmPzNnRa9lu7K3vojHcxLIp7EVzF58PNOnYtA7wk9hyKAMqb4k
PLC6LZ4LKQDnpXEndNKSoLMxzgV6FH8NbYN+8u3YegFb2meFdN0ohoYQ0n95+TQBzPg7wg4kS/1C
PGOY42H6mu/oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOZsP+R4v
v+uQrpq5q+8P6i+sy39herAZFCkFc0f2V4i/6Cyf98UAdLRXNf2V4i/6Cyf98Uf2V4i/6Cyf98UA
X9d0QatHG0chiuITujcdjUWmWGrx3Yl1C+WRFGAirjNVf7K8Rf8AQWT/AL4o/srxF/0Fk/74oAbq
v/I66b/uGumI3Ag9DXNWnh7Uf7Zgvr++WbygQAFxXTUAY1tYX9lIYYJYjaly3zD5gD1qtb+HHgvS
7FXi3lxknINdFRQBj/2M/wBlgi3Lujm8wn1FRSaJcS2lxZtInkO29COoNbtFAHP22gSR27q+wSMV
5BJyBW+owoHpS0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAZWnaObLUry6ZwwuDkDHStQqCpUjg
jGKWigDm/wDhHb+ylk/sq/8AJhkYsY2XOD7Ve0fRBpazSPKZbmbl5D3rWooA5WHw3qlreT3FvqKq
8zZJK5NakmmXd1oktnd3AkmkGPMAxWtRQBnf2RFLoq6fcAOoTbn+tZtr4Zks9An02K4wZWzvx0Fd
HRQBkw+HNPjsVt2tomITaWK8n3qqvh2UaA+mmcEbso2Ogz0roKKAM680eG/0cWNwAwCBQ3ofWk0H
Sjo+mral9+0nmtKigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA
CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK
KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo
ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii
gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA
CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEJ2gk9BVRNVtZLV7hZQY0OGI7GrM
v+qf/dNcTJp91a6O81rGzLM5EsePfrQB2onjKqxdQGGRk9ac0iJjc6jPTJrlrtVWSX7Ysp/cL5BU
Hg4pt0WEdpPJvklEQzEwPP8A9egDqjNGpw0ig+hNBlRSAzqCemT1rmNTa3ub23hlikiG0PI4B/Ko
tRjlfUpAciJkUQsQePpQB11J5ic/Ovy9eelVlWSLSsFi0ix9fU4rFa2aPQY3CybpHBmxnJGaAOi8
2Mru3rt9c8UCWNujqfoa5lXhhjvJUhla02jYhB5als7VG0O4+zs5uf8AWEcjB9BQB029efmHHXmo
Y7tJLiSEAgoMknpXHRDU5JUkdZAL87WH/PPFal5FcJLfJCJCoRBx3HfFAHRCWNlLB1IHUg0LLG/3
XU/Q1zNrc2aX06QCQwrAGeMg8morJFawu5bfzFuZRkR4Pyr6UAdYsiPnaytjrg0xp0VHYMG2DJCn
Jrl0cRyN9gWZf9HO/IP3v8amFo1r9naFZAZYG8zknJoA6GK6jlgSUnYrdNxxUoIPQ1ypUD7Mb5JT
AIeMA8NV7SW3Q2nmvMH+bapHBHvQBu0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR
QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA
BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAF
FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFJgYxgYpaKAGlVPVQceoo2KcfKOPa
nUUANKKeSoP1FBVTjKg49qdRQAlGBjGOKWigBuxcY2jHpigIq9FA+gp1FACbR6DijA9BS0UAVvsF
v9r+0iMCXG0kdxU4RV5CgfQU6igBoRR0UflS7R6ClooAQqpGCAR9KNoHYUtFABRRRQAUUUUAFFFF
ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA
FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU
UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR
RQBQ1TU00+1aXKMwIG0mrUE6TxqyMpyMnBrK1zQINQgdo4gZ2IO4muAbxJe6PeTwWuxFVip49KAP
WaK8o/4TzV/+eiflR/wnmr/89E/KgD1eivKP+E81f/non5Uf8J5q/wDz0T8qAPVicDJrNm1iOLVY
LTchWRSS27pivOm8das6lS6YIweK2PC+mDWmivbiJDGpZXGepoA79WDAFSCD3FLUcMKW8SxxjCKM
AVJQAUUUUAFNd1jGXYKPUmnVBdWkN5F5c6b064oAq6bq8d806kopik2D5utaNYOk+G4LOaeSWJdx
l3RkHoK3qACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACivNvGGt6hZa9JDbXTxxgDCg0mnW/ivU4B
NFcyIh6FzjNAHpVFeTalqHiPSZvLvLmVCehzwa1I9avz4Ikujcv54lxvzzigD0WivMNKHijV7dpr
a6k8sd2OM1PBZeLp4pHE8i7DjDHk/SgD0iivNfDOsapL4litb24kIBIZGr0qgAooooAKKSloAKKK
KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiq91eRWce+Vseg9aw7zxWYULw2pkA7Z5oA6Siue0T
xjZaxMIAGinP8Dd66GgAorD8ReIx4fWJ5LdpEkOMjtWlp19HqVjFdRfdkGcelAFqiqeq6gNM0+W6
ZS4jGcCuT/4WXB/z5yfnQB3FFc7ovjOx1iYQANDKeit3q/r2sDRNON0YzIAcbRQBp0Vy+neNI7+3
837My84xmtW0123unCEFGPTNAGnRUN3cC1tJZyNwjUtj1rjf+Fl2/wDz5yfnQB3FFcZa/ESC6uo4
RaODIwXOa6XUNSWwjR2Qtu9KAL1FQ2t1HdwiSM5B7elYfiLxWugXUULQGTzBnIPSgDoqKgguPOs1
nxjcm7FcvD47+03EkMGnyuUJBIPFAHX0Vxp+IAF0LY6fKJicbSamfxuYLyK3uLCSN5SAMmgDrKKR
TlQfUUtABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR
QAUUUUAFFFFABRRRQAh6GvEtY/5DF3/11b+de2noa8buLJtR8S3FsrqjPKwBbp1oAyaK0NV0eXSr
0WrOssh7JzTholwNKmvpAY1iYAowwTQBm0VKttM0XmrE5j/vBeKbHFJM+2JGdvRRmgBlen/Dv/kA
N/10NeZPG8TFZFZWHYjFem/Dv/kAN/10NAHWUVkXfiGK2v3tFgmlkQZOwZq3Z6it1CZHjeAA4xJx
QBcophkQMFLDc3QZ60jXESSBGkQOexPNAElFMeRIl3SMFX1JpUkSVd0bBh6g5oAdRRRQAUUUUAFF
FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB5f4r8v/AITRPO/1eV3V1HiSPVZLS0/sNsRjGdnpXH+Oj/xUkv8A
uirnhfxqdMt2tr4l4lGY27j2oA2vGYC+FIRfFTd8YPfNc9F/yT2T/rtWTrmuT63etNMcID8iZ4Ar
WiP/ABb2T/rtQB2/g+eGbw7b+Tj5RhgPWtvgDPQV4/4c8STaDcfL88Dn50zXReIPH0c1p5GmZ3SD
5nP8NAEVrNFP8SWeDG3JGR3NeiV5H4LYt4ogJOSckmvXKAMO/vLq91M6dYv5JQbpZcdB7VNbWuoW
lwyyXXn2xQ8sMMpqm86aX4mnmuiUinQBXxxkVfi1q2vLhre2zJhCS4HAoAxpL6a3hsXgaWfdMwKk
8tW6mp5nghkhaOSYE4PasBW8izsLlwfKiuG3kDoKvX19ANRsr4PutuVLgcA0AarX6rqaWe07mQvm
rdc9FfW974riNvIHCwnJFdDQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBymoS/b9a8jzBgNtAz0r
YltbHTbQNJCGXoTjOa4LxGs+heLxe4YxFw6+h9RXYL4j0bVbIGa4VR1KscEGgCrZx6Jaam15bwFZ
n49hXUqdyg9jXmOsaxbvrUEWkMTFuAb3Oa76/uzaaWrA4cqAKAKni/Tv7R0CZQuXT51rG+HWpGSy
lsZD80RyoPpW/ovm3Nm7XDlg/AzXDWrN4b8cmNuI5Hx+BoA7Xxb/AMi5df7tcr4Fg02Wxn+3JEzh
uN/XFdV4sOfDd0R0K1xng7Rft1ncXSyMHTgJ2NAFK+S3HjGNdJUqgkGAvr3rs/Hmf+EZbPXcKi8O
2NmmpSSSRD7T2Jqbx9/yLb/74oAqeAbOCfQC0sas288mreuafHZlJbcbQTyPQ1S8BX9vb6CUlkCt
vPBq5reopeskUHzKD19TQBpx+ZqHh90HMjxlRn1rlNF8OroksjazAkqyfc74rq0Emn+H3ZeJEjLD
61yOieIl1iWRdcnVFT7nagDftxojXCCKzQPn5Tt71U8e3T2dtaSRngPyPUVatptBFwhhulMmflG7
vWb8Sf8AkHW3+/QA/RtUe2EcpBEMoyQa6SfTrDVQk08KTYHyk9qydK05b/wtaDpIqfKabpeoPp9y
ba4yEzjntQB0TosdqyIMKqEAfhXldlJHLaX1otytvO024Oxxkema9VlIa3cjkFT/ACryjQnjbW5r
eW3jlV2Y5YcjFAGe6E6wifaxIQw/fE8Vp6qVfxLayR3CTKzKAVOcVmpdRNrYeWBBEX2sijjHStHU
Ibay1uys7VOEcMznqc0Aerp/q1+gp1NT/Vr9BTqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii
gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBD0NePBS3jHCgk/ae31r2E9DXjN
3ezaf4iubi3IEiytgke9AHTCPZ4i1efyg00ce6LcM8+oqvHd3V94UuDf5P75RlhjjNYEviLUZr5b
tpsTAYyB1FLeeItQvrVreaUeUxyQBigDtpntrK7gQ3Pl26xjMAiyGGKxIZFttI1G80pAZTPtVguS
q1ix+JdSitxCJgygYBZQSBVex1e806R2tpdu/wC8CMg0AbWv77jw7p93cIBcsSGbbgmuo+Hf/IAb
/roa8/1DW73VIkjupAyIcqAMYr0D4d/8gBv+uhoAZOtwfF9yLe5S3LRjlx96tqaJZNElS+uEfCnd
Ivap7/R7PUmVrmLLL0YHBpiaFZR2jWwRvKY5KljzQBz3hSVrq5nlvJWaeJNsIf8AuetNtbe1u9Hv
ry6l3XQd8MX5XHTFdO+l23nJMsYWWNNikccVk6X4Vt0hY30W6UyM3DHBGeKAKKsb6TSYb6RvJeMs
wJwGPvV/RlS38QXlvasTbBQQoOQDWrd6TaXsKRTRAqn3ccYp1jplrpysttHt3dT1JoAt0UUUAFFF
FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAcH4n1DRbfWHS+sWlmwMsDWbBfaBcyCODSJZHPZTV3W/Dtzr
vi2RYwUhUDdIeldbpGgWWjQBbeIFwOXPU0AYKaJo8dt59/YC0j/235qEaz4VW1Onjd9nLZPBxmue
8XatPqutPbhiYo22Ig9atj4fXp077R5yeZt3eXQBuHRNGmtvP0+xW7j/ANhuaw573QbWQxz6PLG4
7NVHwtqs+j62kJJEbtsdDXpOq6FZazAVuIhuI4cdRQBynhzUNEn1mFLOwaKY5wxPSu+rzzSvDdzo
Xi63DAvA2dsgr0OgCk93Y3F6bGQo86jcUYZ4ouJ7HSIN8nlwIxxwMZNczqFtIfE91eW5PnWyKwA7
juKh1i4PiG2a7G5ba2KhQe755oA7VY4mhACL5bc4xxVe7tW+yeXZpEvP3WX5ay5PP1DUY7JZmhgj
hDsU6saiF7c6Y+oWxlMohj3xs/UZoAnt7IaVLJqV+0YIXaFjXAUVuI4kjV16MMiuZv7V4fDctxPc
SSySKrNu6DntUmm3smrzI8LlLS1QZHQu2KAOkqvLexQ3cVs5PmS52iuWj1BL0T3FxqEkMwYiONOi
4pSZNXudKM0jo5DZdeCcUAdPLfRRXcds27zJBkYHFWaxbkta6pZxq5ZVjbO7qapQRXWo2M2om8kj
kBJRF+6AKAOnormvtt1qjWNqJTEJY98rr1OPSrVn51hrQszO80Mke5d/VTQBt0UUUAFFFFABRRRQ
BS1LSrXVrcw3UYYdj3FctL8NbZpCY7p1X0xWvJrk8d465iKLKI/L/jPvUh1W4fVJLdGjRUYDDA5N
AEej+D9P0hxIqebKOjP2rR1DTV1AIGcqq9hVSfVLhNTNuPLjQYwX/j+hp97c38V9DFCYdkp4yORQ
Bo20C20CxJ0UVi654Tt9bvI7l5GjkQYyvep59YeHV4rUqpjIxI/o1Tf2jJ5l+u0YtxlffigB95pY
vdJNjJIcFdpfvVfQNAi0G3kiikZw5yd1V7nWp43hCNCgeHzDv7+wqzc6u8WiJeLGPNcDah7mgB7a
NH9t+0RuUbOcCl13SF1rTjavIUBIORVe61uSHR4byOMO7MFZB+tSW2qvfzyx220YjDAnsfQ0AZ+n
eDIbC38rz2bnOcVq2miW1q4fG9h0JqvZahfSWc9xMkbeXkKiDkkVNpF/NehjM8R4ztXgr9aALt1b
i6tZICcCRSpIrkf+FbWn/P1J+Vbmr30n2qCztm+eQ/MfQVoQnyLPLPvKA5NAHL23w9tba5jmW5kJ
RgwBrY17w/Fr1vFFNIyCM5BFS2N1fXRSZkjFvJ0H8QFRf2yx1xrPavlYwHz/ABelAF7TbJdOsYrZ
GLLGMAmob7SIr2QOTsYdx3qG3utQfU5YJDD5cYBJA5INQ6fqtze3TqWiCq7Ltwc4FAGwsW238rPG
3bmuSX4fpFdNPFeyI7EnIHrWjb65O9yiuYmV5THsX7w96nk1K6ikvtyoVt1ymOpoAwv+Fbwbt32y
TdnOcVMvgFDeR3Ml7I7oQeR6Vq2WvG8+zDZtdwfMQ9QcURatcPIkjmFIXcqFP3qANpRhQPQUtJS0
AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA
UUUUAFFFFACHoa8S1j/kMXf/AF1b+del+JNWnt7WSOK2mGCP3q9K5238FPq80txI8sBY7sOvXNAH
E0V33/CtB/z+H8qP+FaD/n8P5UAcDRXff8K0H/P4fyo/4VoP+fw/lQBwNen/AA7/AOQA3/XQ1mv8
NgqFhdkkDOMdaZpDXOg6hb2y29y64YlMfeoA9BoqK3lM8CyMjIWH3W6ipaACiiigAooqte3TWkHm
JC8xz91OtAFmiuX0LWbiW4uUktZ2DTY3Hog9K6igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDjr7
xX/YvieW3uRm2cDkDla6q1u4L+3EtvIHRh1Fcd4l8HXur6u9zC6BGAGDUOmeFdf0mUPa3SAd0J4N
AHOeIrWXSvEcrMP4/MUnvXVL8RLQaZgxSfaQuNuOM1rXeiPrlsI9WgjEi9JIzyKxD8NE83/j8Pl/
TmgDmNEtptX8RRsq5Jk3tjsK9cuLqGxtzLcSKiKOSTWLZ6G2hWxj0mBGlbrLIeTWHqnhfX9XkLXV
0hXsgPAoAtW3i3+2PE8FrajFspPJHLV2dcL4e8GXulaxFdTOhRM5AruqAMu302SPW7m7cqYpUCgd
6XU9LFxpb2toqRlmB9B1rTooAxrjTryK7ju7Fo/N8sI6P0NVTo2oXEl7LctFvuIwihegro6KAMy/
0+W50QWiFfM2qMnpxUB0iW2uYrizKqSoWZD0YetbVFAGBFpmoWDPHaLbSQs24eYORmrN/ps84tri
3ZEuoOgx8p9RWtRQBkPY3dxc288/lh0RlYKeMmpLDTpbXR3tXKlyG5HTmtOigDnZNLnsbe0njmiS
4gBU7z8rA1Hp81zdeJFad4n2REHyuQPxrop7eK5jMcyB1PY0y3s4LRSIIlQHrgUAT0UUUAFFFFAB
RRRQBmPocDu0nSUyCQPjkGnPpbC7aeGcxl8bxjOa0aKAM280k3sg8ydvLyCUx6VZls1kmgkyR5PQ
VZooAyZfD1vM0kjsxmd92/PSnT6N5szOs7osgAkUfxYrUooAzptFt55ld1BVY/LCntTZNFjnit4p
nZ44Oi+tadFAGWmhxRweSjsIxL5gHp7VJaaRDZ6hPdREgzAbl7VoUUAVLexFvbSRI5G9i270zUVl
pf2W6e4klMkjDbkjHFaFFAGLdabcl5WhCFy/mIxPIPpWhaQt9j2TDDuDvHvVqigDNtdKktnQC6cx
J91PSoh4dtgyybm88SeZ5me9a9FAFaO0Ed5LcbiTIACPpVe30prWdminIiZixTHc1o0UAZkehwxG
N0OJEcvuxyfag6RulumaZiLgYIx0rTooAzF0SBb2C5BIkiTZx/EKjGgr5i5mYwq+8JjvWvRQAnSl
oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii
igAooooAKKKKAILu0jvYDDLnaSDxUyqFUKOgGKMgUtABRSbhxyOelLQAUUnSgEMMg5FAC1WksopL
2O6bPmRghfoas0UAFFFFABRRRQAUUhYAgEjJ6UtAFe1sorMymLP71t7Z9asUUUAFFFIWA6kCgBaK
QMD0INLQAUUUhIGMnrQAtFISB1oBB6EGgBaKKKACiiigAopCQoJPAFCsGAI6GgBaKQsAQCRk9BQW
AIBPWgBaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA
CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK
KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAo6mrMsQQkNu4o
kuDJZqq/6x/lPt61Ymh81oznGxs0xbNVuHlB+8OB6UAV7aQxR26cEHOSevFC6mWkB+TYWxjPzVOl
nt8rLZ2Z/HNQpbPBcoikGMnP3en40APe4ml8wxIpjXIJPU1Es08NnEYthBGAG6k1M1nIGcRy7Y35
K4pgsZkZCkw+QYAK0ASrcOjlZgowm7io/tU5aNVRMuCee1NuAZpYogSZB98gcYq0bf8AfpIDgIuM
UAV/tsggcsEWRG2nPSmpqDtaPIFUur7fY0+SwLuXWTDbtw4pVsSI3UyZLOGzigAa4nBSNVQysM+w
FJ9tdI3EiDzVIXA6HNSz27SOskb7HUYzjqKZ9h3QsHcmRjkv70AQu8wuoTOqjAJ+WnC7n2CYxr5J
P44p62cjSo80u/aCMYpBYvgRmbMIOQuKABrx1jl+UGRWwo9aHv8AaFbA27NzexqRrQNdLNngDG2m
LYAJKrNnzDx7UANtr5pZhG+w7hkbe1SX0CSQO7A7lHBzRb2rwvl2VgBgYXFTzR+bEyZxuGM0AUCw
s4I2i2hmXncetPF9I8MLRqN0hxg0+SyZjGySYKLtORnNLHZGNYhvzsYnp1oADPO0vlxqhZRlielR
pdvIIy6LkyFfpSXRENyXWUoWHI25zRaWzNBGzEghy/PegCbUTi0bOcZGcVVjdIpTJAH8tV+bPQmr
9xD58WzOOc0skQkiKHoRQBWW5nV4/ORQknAx1FCzXP2sRYjK9SR2FKtnJuXzJtyp90YogtZoXJMw
YMcn5eTQAz7XcFHdUTYjYPuKS5v3i2lNmMAkHrU62u2CSPd98k5qFtOb5gsuFYYPFACyXEssixxI
pDJu5pn26QRKAiq27aSegqzFbeXKr7s4TbiozZyBXCSABmyQRmgCK4n8ua3kkxnafu9CamaaRfJ8
xVy5/Km/2cpWNWbIUGpBasREHfd5Z6460AVjqZ8zI2bN2MZ+atHPy59qprYskmVddmc4K81cI4wK
AKdvdSzO24IAM/L3FMF5cmATeWmwHn1qQWknm+bJIG2g4wMVDb2sktuqmUiMnlcUAaKtuUH1FU7m
e5jmVYxGQx4B61ajQoCC2R29qrG1n+0NKswGegK9BQBYll8mEu3YVWW5nV4zMihJDgY6irUkYliK
N3FV0s5N6ebLvVPujFAFiWQRRM56AVVW6nVo2lRRG5wMdRVgxF4mSQ7s96gSzk3J5su9E6DFAFyi
mRqyg7myc0+gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig
AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC
iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBrOqDLMAPU0I6yDKMGHqKr3kDS7GUB9hyUPeoxPG
lu/ljyXBwRjoaAL1NaRVZVY4LcCs6K9lWOUNlmXG0sMdacyTJdW3myB8sT0xjigC+7rGMuwUeppE
lST7jhvoaral/qE+Xd8449aghbZNLL5YiKL9z196ANLAznHNIrBhkVnW95K0yZYsr9Rtxtp4uJWR
UQgO7kZx0FAGhRVHzpovNjkcOyruVsU0TXEfkyyOGV+CuOlAGhRWd51wYjch1CA/cx2pzXUi+av8
RAKfjQBforOa5mkRBGcOq5ep0naaaMIfl27moAneVIsb2C59TSq6uMqwI9RVO/IE8BZC4yflFRIZ
Ic+Wnl+c2FB7UAadFUkaZJWgkkBJXcHx0psTTiOaRpS6KPlOMZoAv0VnrNOghldwUfAK46Uw3ci3
S7XLozbfu8fnQBoSMiY3DknA4p9ZzSXDiWRWUCJjgEdauCcC2WVgcEA8UAS01nVMbmAzwM1At9Ez
BRuyfao9RjEqwoehegC2WVcZIGelOrNeQnyopPvpIB9R61IzzzNK0UgRYzgDGc0AXqKordtlXbhW
TIHvTUupTEqt/rN3P0oA0KRmCKSxAA7mstL6VnVwxIZsbNvQfWrl/wA2UnuKALAIYAg5Bpvmpz8w
ODg4qlFMbe3aI/fXAX3zUUW63SUA/NvXOfegDVorNu7uSORmjkJC4yoXj86fJNL54y/lJgY4yDQB
eo6VnReZHcXMhlLKnOMdeKcJbiNI53kDI55THSgC+zBQSegpC6qu4nA9ajuXKWzsvUChl8602t/E
tAEjOqgFmABoLqpAJAJ6VmOWuYY4+8Y3N9RU0b/aLgOOkcf60AW/OT5efvdKc7hFLMcAd6oCQv8A
Znbrk02Vp5rR5i6hD/BjtQBpAhgCOhpazLi5kjVRFIflQEqFz+dXQ7S2gdeGK5oAmorP+2OfJI6f
8tKs20jS72J+XdhaAHm4iD7TIob0zUlZLYaa4QQF3LcN6VMn2h2MSSBPKAycZyaANCis9ppZLVXE
mxwduAM7jTne4jWCPePMfO4kUAXqKz/PliE0cko3LjD4/pTYrubypwxJZBlSRigDSpqsHGV6VSWW
eNomkcMsg+7jpRHcORb8/fcg0AX6KrwSM886seFbAqxQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ
AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB
RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBDPC0uNsjIR6VGbBDEVLMWJzv75qcyqJBGT8xGRS
PMkbAMeSM0AVYrP95Msm4qwA3E9akSyCyI7SOxQ8ZqYTodnP3/u0qSLJnac4ODQAk0ImCgnG1g1N
ltllkDnggYPuKekqvu2n7pwaas8bRGRWyo70AQeR9kBcNI6jotJDa+ZbASZVt24EdRVxWDqGHQ0t
AFZLNVRwzFmcYLHrT2tlZI1JOEIIp0cqy7tv8JwaczbSBgnNAFb7Au4/O3lk52Z4qR7ZHnSQ9U7V
PUaSq7ug6p1oAh8pLUyyhWYv2FFjAYo2Zhguc49BU8syQrukYAUyG6inJEbZI9qAHPCHlSQnlOlJ
PAs6bWyCOQR1FS0UAVPsI2ODIxdhgseuKWOzKIyGVmUjGD2q1RQBA9qrxRxknCYqIaeoYHzG2q24
L2FXKjEqmYx/xAZoAYLYCORM8OcmpI0CRqnUAYp9FACYHoKZLCJShJxsOakooAgmtEmljkJIZDnj
vTJLIPIzK7IG+8AetWqZ5q+YyZ5UZNAEUtokiRr0CHjFL9lT7R5vfGMVJHKsq7k5GetPoArR2Yjk
ysjbc529qlmiE0TITgGnFsOFwee9OoAga1R5Y5D1QYHvSNaKxc5PzMG/KrFFAFSTT1dnO9gr8lR0
zSyWXmMN0jbP7varVFAFf7IomZwxAYYZexpiWCqwy7MinKqTwKt0UAMljEsTIeAaVV2oF9BioBfw
F9m7BzjpVmgCCK1SKSRx1fqKILVbdXCknec1KWw4XB5706gCutoqiMZPyZxUbaerbl8xwjc7c8Vc
pqsHGVORQBWewVmJDsoIwwHerEUYiiVB0UYp9FAFYWSKsq5P7z9KlhiEMSovQU2a6igYK7cnsKkV
g6hlOQelADI4RG7sD985NRzWgkkLq7IxGDt71ZqMSqZjFzuAzQBA9gDs2SMgTpipBbf6ss5Zk7nv
U9FAFaWyWVnJYgtjkdsUi2KgPl2YuMEmrVFAELW4YRjP3OlRtZKYVjDEFTkMOoq1RQBUFoY1YRuS
XYFiTzVqlqJp41mWJmw7dBQBLRTDKokEefmIzT6ACiiigAooooAKKY8ixlQx+8cCmtcRqzDPKjJ9
qAJaKrxXsMzBUbk9ARSveQpJsLfN7UAT0UnWo5rmODHmNjNAEtFRPcRxxCRmG09D60C4jMPm7hs9
aAJaKijuYpULow2jr7UkV1FNu2Pnb1oAmoqGK7imcojZYUG7hE3lbxuoAmoqB7uGOXy2fDUkt5FC
21yc+woAsUVAbuEQiUthT0pTdRCES7vkPcUATUUyKVJkDIcg0+gAooooAKKKKACiiigAooooAKKK
KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCreqQqSr1jbP4VECJzPMO
VC7Vq6yh1KsMg0xII44fKUYT0oAqJ96y+hqax6S/9dDUot0Hl8f6v7tOjiWLdtH3jk0AUbh/s1xK
B/y2X5frUe3yA1qP4yCP61oSW8czIzjJQ5FDQRvMsrD516GgCs8jW0kik8MvyfWmKryzeU8rJsUH
g8k1NJE9xdKXQCOM5B9almtYp2DOvzDuDigDPTH2eTMjbvMIXaepqfa8CQK0hYlvmOalbToGx8pG
Dng1ItrGqqOSFORk0AZ8s7+eJIy+zfjJPFWLPe13cM3yjI+WpfsMG4ttOSc9e9TJEqOzKOW60AVn
2nUh5mMBPkz0zTTcSJJMrKnyrlStWZoI5wBIucdDSRWsUOdq/e4JJzQBTBeIQyiYuXIypPFOVmju
/wB+7DLfLg/KasR2UMb71Xntk9KBZwiXzNpLZzyeKAKaB5IZZDOylGOBmnoz3bkPIYwqg4Hf3p8N
ghBMy/NuJ69anls4ZiCy8jjg4oAqCeSSOKIvjcxUuO4FICLe5m3SFgsfXuKuvaxPEIyvyjpjtTVs
oVDAL94YOT1oAp28sqzOjbgpjLDccmnBpI7NH8w7pCBk/wANWksoYzlVOcbeT2p/kRmHyiuU9KAK
7xLDAxadz+POajWOWCBJWdiQ2SCe1TnToCu3DYzn7xpskBiiMcCFt/BLHpQA+3YzSSS5+TooqpdF
hev18vA3464rQgiEMKoOwo8lPMZ8csMGgCtcn5bdYW2qxxkelQ3bMrFImkLRrknPSrq2sa7QAcKc
gZ6UktpDLJvZfmxjr1oArLcOTC+ckxFiPemZdIY7jzizMwyueKnggf7QCyBY0Xaoz1qRbKBZN4Tn
rjPFAFWSSQCSFWPmFsg+1NkunMZkQn5FAP1rQMCGbzcfPjGaattEiOoX5XOSKAKMM00ZY4crsz83
rQ4dII5fPJZ2GRmrsdrHCG2AkkdzmqS2bvIoEPlqGySWz+VAD/mn86QzFChwAD0q3bSGW2R26kU2
Syhlfey898HrU4AAAAwBQBkr5vksGC+QZDlh1HNOnmdp2jTzNqKNuw1orAixsgHytnIqNrGFtuVO
RxkGgCuJpQ8JfO7YSR71DBNO8kbgSHc3zZ6Yq3HFI10GZAqIu1eetSJZxRyb1BB+vFAFQbluGWd3
BYkKQeDUcKGLT5GSRt24jr05q8tlCsvmBSWznk0os4RvAU4c5IzQBAd0LW4MhO48kmpbZy8843ZA
bipJbeOZAjjIHSiG3jgz5YxnrQBBNE8c7TRFWyPmVqiuLgTJGIt4ZhnapxVmWzimk3sGyeuDRJZx
Oq/LgoMLg0AU45pJooI2cruJBbvxSMzW80+19xCgZParUdkhthHKucEnipEs4Y92F+8MHPegCtte
GSILMX83ggn9ajM8piRVY7oiS/uKuxWcML7kXn3OcU4W8YeRgvMn3vegDPmuZCC6FtsjBRilWaaO
CX7wGQFLdRV77JF5Ii2/IOlNNskVu6Rpuz2J60AViGgmhAmZw2SQTTNzm3+0+cd+fu9vpT7e0bz0
cxeWq+pyTVn7FB5m/ZznOM8UATI25R64ziqVxD51/jowjyD71aSLbK7k/e6e1O8pfN8zHzYxmgCj
FN5t4ueHVCGHvQJm+yxHf8xkwefergt4xOZgvzkYzUf2GDfv285z170AVpBI8lywlZRHggCljMiS
wu0hbzVJI7Vc8hP3nH+s+9S+QmYzj/V/doAzI555HEiiQndjHbFWoleS+lJdgqEYX8KmFnCJfMCk
HOevFSLEqOzgct1oAq6lv2xeX9/dxTVKHT5dn3sHdnrmrjxLIVLD7pyKYbaMs7YwXGG96AKMQkL2
4uAqqBlSvc1MwazLONrxE5I7irLQI8aoRwvT2qM2EJfcQT3wTxQBLGBksGJDc49Kr/L/AGjJvx/q
+M1ZWNUJKjr1pk1rFOQZFyR3BxQBQtsebAG+5823NHHmkf8ALLzh9KvvaxSRqjL8q9MdqPssXk+V
t+T0oAo3OBLcbPu4Xdip22C9iK4xs5x6VPHbRRxlFX5W655zSJZwxqwVfvDB5oAiVfPmWVQFRAdv
vVf5Tp+eN/mfjnNW47GKJgy7sjp81O+xw+b5m35uvXigCKbE4MKAZON7elPujsiWNfvP8oNDWELO
z/MCxycNUvkoWQnkp0oArMix3kCHG1VOM+tNt93lz+Vtz5h27ulWpoI51AkGcdKa1pE0Qj2kKOmD
QBFp5wsisPnDfNjpmrlRxQpAu2MYFSUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU
UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAQ3FylsFL5wxxxSyTrGEJyQ5wMVDfKGaBWGQXqtKT
FLFA3QOCh9RQBda6RRKSD+7602K9SWQIVdCem4darS/6u9+oqWOCWQpJcMu1BwFoAuZ4zVVr9UID
RSDJxnFWUACAKcjtVc/v73HVIh+tABJfCLO6KTA74pXvQmD5UhGM5ApLg+bcxw/wj5mpbtjhIl4M
hx+FAEsMoniEiggH1qOe7SBgpDMcZwB0FSMGRVEQGB61U3rFdzecQCycZoAnkvI40RuW39AvWpIZ
VnjDp0NZ9sRDJA0vClDgmp7Td5cjRgEM5Iz6UATz3KQYDAknoAOaQ3kYgEvJBOAO+ahd/LvkabCg
oQD2zVdCFdJG4iMpIPagDQgnWdSVyCDgg9RUhIUEnoKqQEtcXEkWCDgA9iaS6mkGxHRsH7xTnigC
VLyN4GmGdqnFLFdpKrnBXYMkMKz45gbORApAMmMkdKejeR5yq3nfJktQBcgvEnfaoYHGRkdRU/Ss
21AiuYgsnm7lx/u1cunKxbV+852igCSOUSpuXOKj+1x+Vv567QO5NSIgjjCjoBWbanypfMl5jLEK
f7pzQBphgQM8Z7GlyB3rKv38yWTbgFB1Lfypx2yzwiZyFMXPOM0AaTNgAgZyfWkSZHZlVgSvWs0c
ZVGJiEoCnNOiSKCa5bHzL0GeaANLcMEg5xTIJfOiDgYz2rKgLrcgxlfnUnG7P51e01StqCTkkn8K
AFkvhGW3RSYXvjipoZlmiWQAqG/vVUkmS6n8veBEh+bnqfSmXrpI6RptxtyDuwKALskwjkjTGd5x
miacRFBjO5sVmGST7NbMvzOCaklXdFb+W3ys+WbvmgDTyM4yM0Egdax7t90juh2lGAyW5/Kpzslu
H+0ORtA2jOKALsEwmj34wMkVJketZMRBhhR3IiLHJz1p4XidYWJjTDA56GgDTzQCD0NZZnbzPtOT
sYbRTlLWXPJ81eP96gDSyD3pJHEaM7dAMmobeJYgBuy+OeahvJj5ojZHMYGSQOtAEwvENusqqxDd
ABzT4J1nUlcjBwQeoqla3ax2S8YYnChqtWqKqsd4ZmOWIoAJ7tYGwysR3IHAp0tzHCgZicHkYqC/
O5SBMqgD5lPepGIfTy23GU6elAD3uUSASnOD0Hc0sFwtwDtBBHUHqKqOQsNozfcBGTUtsQ95O6HK
nAyO5oAkmulgOCrN64HSiS7jSNX5bd0A6mmXM4LmFWUMRyT2FRHy4bi3+YeWFIB7ZoAn+2R+R5vO
M4x3zToLhZwdoII6g9aoZG7zf+WXnde1WYnU3s0ikbAoBbtmgCSa8jhfaQxI64HSllu0iCnBbcMg
L6VWMiI90JCAWHGe4ptuRDLGZjgGLjNAF+KVZow6Hg1Xe/RHZdjkKcFgOKWwGLcnsWJFV0jmlluE
jZQhbBJ60AXVuEeUIvJK7gfamyXccVwsLZ3N0PaoF2QXyqWAAixyaSaNZ77bnrHwRQBbMyiYRc7i
M08nArPgkZ75Uk/1iJg+9WrtysW1fvOdooAfFKJU3LnFQf2jHz8jhQcbscVYjQRxBB0ArLVJfs5Y
tmDedygc4zQBelvFikCBHckZ+Udqc12iRK7hlLdFI5qpKSb5TFKsY8vgmnlwl3G8zBlK4D9s0AWI
bkSsRsdcf3hUbahGCcK7KOrAcVEZZHmliWRXUpkY7VJb3EC2igso2jBB65oAklvIoo0c5KucAipJ
Jlj2Z5DnAxWeqZgt1YcM54PpSyExSxQP2fKH1FAGjI4jQu3QVDDeRzEgAqQM4YdqS/B+yn0BBP0q
tORPL+5OcRHJFAFmK9jlkCAMM9CRwafLcpFKkbZ3P0xVMyoy2oi+Zl5IHbioWnzPE8kb7y/p0FAF
+S+jilKEMcdSBwKWa7ELEGNyAM5A4qjPh3mkMmwqfuf3qtTyGSOKIDDS9fYUAPN6giR9rfP0XHNK
b2IQCXnBOAMc5qKXbDewlsBApAJqFY96NIrhMS7kJ6GgC2l2jxs4Vsr1XHNLFdJMjEBgV6gjmqtu
XMk8jSKM4AbtmnWbbZJwzhj1Mg6UAWIbpZnKBWVgM4YVPWfbsRffM6yll+8O1aFABRRRQAUUUUAF
FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA1k
ViCwzjkUjxI5UsoJXofSn0UAMMSHdlR83X3p2BjGOKWigBAAowBgCkVFUkgYJ606igBuxd+7HzdM
0FFLBiOR0NOooAKjkhjlILoGI6ZqSigBjxJIoV1BA7GnKoRQFGAO1LRQAySJJRiRQw96DEjJsKgr
6U+igBqIsa7UAA9BTqKKAGeUm0rtGD1FIkMcYIRAAetSUUARpBHESUQAn0oeIPKrk/d6CpKKACme
SmwptG084p9FAETW8TEFkBIGKja1VrgMVBjC7cVZooAjEMYUKFAAOQKDDGXLlRuIxmpKKAIkt4kO
VQA+1PVFRdqjA9KdRQBB9igyT5a5NO+zQ4A8sYXpUtFAEYhQYwo+XpQIYx0Udc/jUlFAETW8TMWZ
ASeppXgjcgsgJHQ1JRQBH5EZTZsG30pUiRF2qoCnsKfRQBH5EewJsG0c4qF4JJrhTJtESHKgdTVq
igBu0Bt2OT3petLRQBE1vE6hWQEDoKWOFIs+WoXNSUUARvbxSPuZAW9TTyoK7SOPSlooAYY0KbCo
K+lKkaxrhFAHtTqKAIntopG3OgJ9aUwRmMIUBUdqkooAZ5SeXs2jb6UxrZDF5agKuckCpqKAI2gj
cgsgJHTNK8McgAdQQOmafRQAgAUAAYApFRVJKjGetOooAikt4pWDSICR3NOWJFIKqAQMCn0UAM8p
PM8zaN/TNI8QeVHJ+70FSUUAFNEaqhUKNp7U6igCFrWF8bowcDAp3kR+X5ewbfSpKKAI44Y4v9Wg
X6UhtoWbcY1J9cVLRQA0xq23IHy9PakaJHZWZQSvQ+lPooAQgMCCMg02OFIgdihc+lPooAjSCONi
yIAT3FOZFYgsMkdKdRQBG0ETvuZAW9cU4opYNjkdDTqKAGSRJKMOoYe9I0MbIEKgqO1SUUAR+TH5
ezaNvpQsMaKVVAFPUVJRQBHHBHF/q0C59KkoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA
CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK
KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo
ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii
gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD//2Q==

——=_NextPart_000_0033_01D54609.AA97C220–