WYDARZENIA (EVENTS)

Koopdrew

https://forestor.przemysldrzewny.eu/n=
owoczesne-budownictwo-drewniane-zdominuje-vii-edycje-koopdrew/
=

https://forestor.pl/2019/08/vii-kongres-koopdrew-=
o-nowoczesnym-budownictwie-drewnianym/

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz