PORADY (TIPS) STEICO

Chcą budować i termomodernizować trwale, ekonomicznie i stosując materiały o niskiej szkodliwości dla środowiska

Budowa nowoczesnego, trwałego i energooszczędnego budynku jednorodzinnego i modernizacja popadającej w ruinę zabytkowej kaflarni to dwa kompletnie różne wyzwania budowlane, w obu jednak doskonale sprawdzą się materiały STEICO. Wykazali to autorzy nagrodzonych prac dyplomowych, zgłoszonych do konkursu organizowanego przez producenta naturalnych materiałów konstrukcyjnych i termoizolacyjnych. Laureaci trzech najlepszych otrzymali nagrody finansowe.

POBIERZ TEKST I ZDJĘCIA

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, zgodnie z celem wytyczonym przez Unię Europejską i zapisanym w Europejskim Zielonym Ładzie, to jedno z ważniejszych wyzwań dla sektora budowlanego, który odpowiada za 36% emisji gazów cieplarnianych oraz 40% globalnego zużycia energii. Dlatego priorytetem powinno być budowanie z materiałów o niskiej szkodliwości dla środowiska, co pozwoli zaspokoić popyt na zwiększoną liczbę budynków mieszkalnych przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. Inwestorom oraz wykonawcom często brakuje wiedzy i doświadczenia w realizacji obiektów, które będą się cechowały wysoką efektywnością energetyczną i niskim śladem węglowym. Dlatego ważne jest dzielenie się wiedzą i pomaganie w jej zdobyciu, a w przypadku konkursu firmy STEICO również nagradzanie pracy włożonej w poznanie zagadnień związanych z budownictwem ekologicznym.

Jako producent naturalnych materiałów termoizolacyjnych z włókien drzewnych i dostawca systemu do realizacji zdrowych, zapewniających komfortowy klimat budynków o wysokiej efektywności energetycznej, chcemy również inspirować do ?zielonego? budownictwa i wdrażania technologii, które będą przyjazne zarówno dla użytkowników, jak i planety – mówi Iwona Maćkowiak, wiceprezes firmy STEICO CEE Sp. z o.o. – Formuła konkursu pozwoliła nam zaktywizować studentów z różnych uczelni w kraju i zachęcić, aby dostrzegli potencjał zrównoważonego budownictwa bazującego na materiałach drewnopochodnych.

Konkurs STEICO na najlepszą pracę inżynierską lub magisterską ma już 8-letnią historię i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Pokazuje, że studenci kierunków związanych z budownictwem i architekturą otwierają się na nowoczesne technologie z zastosowaniem drewna i jego pochodnych, wpisujące się w kierunek wytyczony przez Unię Europejską. Dodatkową motywacją są nagrody pieniężne – od 1000 zł za zajęcie trzeciego miejsca do 3000 zł dla autora najlepszej pracy.

Cieszy nas tak duża wiedza przyszłych projektantów, architektów i konstruktorów, którzy już za chwilę będą wyznaczali trendy w budownictwie, na temat rozwiązań STEICO. Okazuje się, że potrafią znaleźć nowe zastosowania dla naszych materiałów konstrukcyjnych, zaskakujące nawet dla doradców technicznych z wieloletnim doświadczeniem – mówi Marcin Paczyński z firmy STEICO CEE Sp.z o.o., jeden z członków kapituły konkursowej. – Takie zastosowanie znalazł właśnie Rafał Werner, autor najlepszej tegorocznej pracy konkursowej, który opracował koncepcję konstrukcyjną modernizacji budynku starej kaflarni we Włodawie.

Autor pracy magisterskiej, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie, udowodnił, że nawet historyczne obiekty wpisane w lokalne tradycje architektoniczne, można modernizować z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów STEICO. Co ciekawe, jako obiekt wybrał rzeczywisty, zabytkowy, ale mocno zniszczony budynek, przejęty przez Urząd Miasta Kłodawy od zadłużonego przedsiębiorcy. Rafał Werner, absolwent Politechniki Lubelskiej, opracował koncepcję jego rewitalizacji, która objęłaby termoizolację ścian po ich wcześniejszym oczyszczeniu oraz całkowitą wymianę więźby dachowej i pokrycia dachu. Przeprowadzone przez niego analizy pokazały, że optymalnym wyborem byłoby drewno klejone warstwowo LVL. Tym samym wykazał, że materiały konstrukcyjne i termoizolacyjne STEICO to dobre rozwiązanie nie tylko w nowym budownictwie, ale również podczas prac modernizacyjnych starych, niszczejących obiektów. Przedłużą ich cykl życia, pozwolą przywrócić funkcje użytkowe, a dodatkowo istotnie poprawią parametry cieplne.

Tegoroczny laureat okazał się weteranem konkursu STEICO, ponieważ przystąpił do niego po raz drugi i po raz drugi został nagrodzony. W 2019 roku w IV edycji konkursu zajął trzecie miejsce za pracę inżynierską ?Projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego pasywnego z wykorzystaniem drewnianych belek dwuteowych?.

W tym roku miejsce trzecie przyznano Marcelinie Janik za ?Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w technologii STEICO?. Komisja konkursowa pochwaliła absolwentkę Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy za niezwykłą systematyczność oraz skupienie się na zagadnieniach, które są bardzo ważne dla firmy STEICO, jak energooszczędność, prefabrykacja i koszty budowy. Za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych autorka pracy inżynierskiej wykazała, że koszty budowy domu w technologii STEICO są porównywalne do tradycyjnych murowanych konstrukcji, a jego właściwości energooszczędne nieporównywalnie wyższe. Całkowity koszt realizacji budynku zaprojektowanego przez obecną już panią inżynier byłby wyższy o 7% w stosunku do materiałów murowanych.

Drugie miejsce w konkursie STEICO zajął Mateusz Majocha za projekt inżynierski drewnianej hali przemysłowej z LVL.

Praca jest bardzo inspirująca, a zawarte w niej informacje wykraczają poza ogólnie dostępną wiedzę na temat LVL. Doceniliśmy, że autor zadał sobie sporo trudu, aby zgłębić temat i zawarł w pracy dużo danych zaczerpniętych z literatury światowej ? uzasadnia Marcin Paczyński.

Zgodnie z regulaminem konkursu nagrodę otrzymała również Politechnika Lubelska, której absolwentem jest laureat zwycięskiej pracy. Przyznano również specjalne wyróżnienie dla Mateusza Matkowskiego z poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego za pracę dyplomową ?Badania porównawcze właściwości wytrzymałościowych belek dwuteowych wybranej konstrukcji?.

Nadsyłane prace wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, co nas cieszy na równi z rosnącym zainteresowaniem konkursem. To pokazuje, że warto go kontynuować w przyszłości ? deklaruje prezes Maćkowiak. – Zachęcamy do udziału, ponieważ zmierzenie się z tematem ekologicznego budownictwa zrównoważonego może być sposobnością do ukierunkowania zainteresowań zawodowych i podjęcia w przyszłości pracy w perspektywicznym sektorze budownictwa, a przy okazji zapewnić gratyfikację w postaci nagrody pieniężnej.

Informacje na temat zasad uczestnictwa i regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.steico.com w zakładce: Aktualności/Konkurs.

Nagrodzone prace konkursowe w edycji 2022

I miejsce: Rafał Werner, Koncepcja konstrukcyjna modernizacji budynku Starej Kaflarni we Włodawie?, Politechnika Lubelska w Lublinie

II miejsce: Mateusz Majocha, ?Projekt drewnianej hali przemysłowej z LVL?, Politechnika Śląska w Gliwicach

III miejsce: Marcelina Janik, ?Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w technologii STEICO?, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Specjalne wyróżnienie: Łukasz Matkowski, ?Badania porównawcze właściwości wytrzymałościowych belek dwuteowych wybranej konstrukcji?, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

III miejsce i nagroda w wysokości 1000 zł przypadła Marcelinie Janik. Fot. STEICO