INFORMACJE PRASOWE WYDARZENIA (EVENTS)

Konkurs Student Trophy startuje od października

W maju przyszłego roku przekonamy się, czy studentom polskich uczelni udało się znaleźć najlepszy sposób na zastosowanie drewna do rozbudowy śródmieścia Wiednia. To zadanie międzynarodowego konkursu proHolz Student Trophy, za które można otrzymać nawet 3000 euro nagrody.

Już 19 października 2023 roku na Politechnice Wiedeńskiej będzie miała miejsce inauguracja piątej edycji międzynarodowego otwartego konkursu proHolz Student Trophy. Wydarzenie odbędzie się w języku niemieckim i będzie nagrywane. Film zostanie udostępniony na stronie proholz.at/student-throphy w języku niemieckim i angielskim.

Również 19 października udostępniony zostanie formularz zgłoszeniowy poprzez który można zgłaszać udział w konkursie. W tym roku po raz pierwszy mogą do niego przystąpić studenci polskich uczelni, kierunków: architektura i inżynieria lądowa, studiujący w semestrze 2023/2024. Praca powinna być zgłoszona przez zespoły co najmniej dwuosobowe. Zalecane są zespoły interdyscyplinarne.

Celem konkursu jest stworzenie rozwiązań z wykorzystaniem drewna jako głównego materiału budowlanego do rozbudowy lub nadania nowych funkcji budynkom w wybranych lokalizacjach Wiednia.

Konkurs proHolz Student Trophy ma zainspirować do szukania niewykorzystanego potencjału miejsc, w których możliwe byłoby rozszerzenie istniejących struktur poprzez dodanie kondygnacji lub nowych budynków. Można opracować projekt zamkniętego wypełnienia, kontynuacji budowy na istniejących obiektach, zamknięcia granicy bloku, realizacji nowego budynku w bliskiej granicy bloku lub rozbudowy szkoły. Każdy z nich powinien uwzględniać specyficzne zalety budownictwa drewnianego, takie jak lekkość czy szybki montaż.

Organizator wskazał 3 działki budowlane w zwartym obszarze miejskim w Wiedniu. Uczestnicy konkursu przedstawią pomysły i rozwiązania, które pokażą, jak wśród kamienic, poprzez ich rozbudowę lub nadbudowę przy wykorzystaniu drewna, poprawić istniejąca strukturę i tworzyć nowe, przyjazne ludziom i środowisku przestrzenie miejskie.

Pula nagród tegorocznej edycji wynosi łącznie 15 000 Euro. Zwycięski projekt otrzyma nagrodę w wysokości 3000 euro. Przewidziano również dodatkowe nagrody w wysokości 1000 euro dla autorów lub zespołów, których projekty zostaną wyróżnione przez jury konkursowe.

Metryczka konkursu

Organizator: proHolz Austria, we współpracy z proHolz Bavaria i Wiedeńskim Uniwersytetem Technicznym/ Instytutem Architektury i Wzornictwa

Termin zgłaszania uczestników/zespołów:

Prace konkursowe należy zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając odpowiednie dokumenty poprzez formularz zgłoszeniowy, udostępniony od 19 października 2023 roku na stronie internetowej: proholz.at/student-trophy

Termin nadsyłania projektów:

Prace konkursowe należy zgłaszać do piątku 1 marca 2024 roku do godz. 23.59.19

Wręczenie nagród: 29 maja 2024 – Wiedeński Uniwersytet Techniczny

Informacje: www.proholz.at/en/ausbildung/proholz-student-trophy

Regulamin:

Opis zadania konkursowego, warunki uczestnictwa, wymagane dokumenty, kryteria oceny i ważne daty można znaleźć w dokumentacji konkursu, dostępnej

w języku niemieckim:

w języku angielskim: