FORESTOR.PRZEMYSŁ DRZEWNY

“Przemysł Drzewny. Research & Development” ukazuje się kwartalnie jako magazyn skierowany do menadżerów sektora leśno-drzewnego, wyróżniając się od istniejących na rynku gazet branżowych wysoką jakością publikowanych artykułów, nad którą pieczę sprawuje fachowy zespół redakcyjny. Redaktorem naczelnym czasopisma jest dr Małgorzata Wnorowska, współpracująca z Radą programową, w skład której wchodzą przedstawiciele wyższych uczelni, instytutów badawczych, jak również organizacji i stowarzyszeń branżowych, eksperci z wieloletnim doświadczeniem.

 

TYP PERIODYKU:

kwartalnik drukowany + wersja PDF
ISNN 837483

WYDAWCA:
Forestor Communication
www.forestor.pl

 

REDAKTOR NACZELNA:
MAŁGORZATA WNOROWSKA
m.wnorowska@forestor.pl
tel. 609 192 635

REKLAMA:
tel. 880 100 682
reklama@przemysldrzewny.eu

KOREKTA:
Stanisław Powała-Niedźwiecki

 

Prenumeratę czasopisma w cenie 120 zł brutto/rok można zamówić

 

 

w naszym sklepie internetowym:

SKLEP 

 

lub składając zamówienie na adres:
prenumerata@przemysldrzewny.eu