Category Archives: WYDARZENIA (EVENTS)

 • -
dom

Budownictwo drewniane – inwestycja w przyszłość

Potencjał rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce i jego promocja będą tematem debaty, na którą w dniu 30 stycznia 2018 roku podczas targów BUDMA w Poznaniu zaprasza Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. Eksperci wskażą najnowsze rozwiązania technologiczne, ale także finansowe dla inwestorów zainwestowanych budownictwem drewnianym.

 

POBIERZ TEKST I ZDJĘCIA

“Budownictwo drewniane – inwestycja w przyszłość. Ekonomia – Ekologia – Technologia” to temat debaty, którą 30 stycznia organizuje Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Debata odbędzie się podczas targów BUDMA – najważniejszej krajowej imprezy wystawienniczej branży budowlanej. Jej celem jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce związany z zasobami naturalnymi, potencjałem technologicznym oraz oczekiwaniami społecznymi w zakresie komfortu życia i ekologii.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali praktycy, którzy na co dzień spotykają się z inwestorami, architektami, inspektorami nadzoru budowlanego i przygotowali konkretne odpowiedzi na pytanie: jak wykorzystać szansę związaną z możliwością szerszego zastosowania nowoczesnych materiałów inżynieryjnych z drewna w polskim budownictwie nie ulegając ograniczeniom – informuje Wojciech Pilacki, prezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie.

Podczas debaty, która rozpocznie się o godz. 14.00 w hali nr 3, poruszone zostaną aspekty: zasobów i potencjału produkcyjnego, kadr, w tym szkolnictwa zawodowego, finansowania inwestycji budowlanych, norm technicznych, jakości usług i dostępu do wiedzy budowlanej.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali: Andrzej Schleser, dyrektor ds. projektów rozwojowych w Lasach Państwowych; Waldemar Motyka, wiceprezes zarządu STEICO CEE Sp. z o.o., Michał Szreder, prezes firmy Szreder A.C. i Tomasz Balcerowski, prezes firmy EKOINBUD wykonujących budynki w konstrukcji drewnianej w systemie pełnej prefabrykacji oraz architekt Wojciech Pilacki, właściciel Pracowni Projektowej Pilacki i serwisu WoodPoint. W debacie udział wezmą również przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Debatę poprowadzi redaktor Małgorzata Wnorowska z Forestor Communication.

Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Ze względu na wielkość sali, pierwszeństwo będą miały osoby, które zgłoszą swój udział mailowo:

biuro@cdcw.pl

 

 *********

Debata: “Budownictwo drewniane – inwestycja w przyszłość. Ekonomia – Ekologia – Technologia”

Gdzie?: Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, hala nr 3

Kiedy?: 30 stycznia 2018 roku, godz. 14-15.30


 • -
_MG_2174

25 lat SPPDwP

3/4 października w Jachrance odbył się jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.

W ramach obchodów Forestor COmmunication na zlecenie SPPDwP podjął się:

 • przygotowania graficznego i druku: logo 25lecia SPPDwP, rollupów informacyjnych, zaproszeń, banerów internetowych
 • organizacji konkursu na nowe logo SPPDwP
 • opracowanie redakcyjne i graficzne broszury historycznej na temat SPPDwP zawierającej m.in. 5 wywiadów z wieloletnimi członkami stowarzyszenia
 • publikację drugiego wydania Przewodnika po płytach drewnopochodnych
 • Przygotowanie filmu dokumentalnego na temat Stowarzyszenia
 • Przygotowanie prezentacji konferencyjnej na temat działalności SPPDwP
 • kompleksowej organizacji spotkania jubileuszowego w hotelu Windsor: scenariusz, negocjacje, koordynacja, prowadzenie, fotorelacja
 • przygotowane informacji prasowej dla mediów

 • -
_MG_5884

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie wspiera szkolnictwo zawodowe

Tags :

Category : WYDARZENIA (EVENTS)

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie przyłączyło się do projektu “Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”. Wspólnie z Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku będzie koordynatorem wizyt młodzieży ze szkół objętych wsparciem w wybranych zakładach produkcyjnych, m.in. STEICO w Czarnej Wodzie.

 

Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach działania 3.3. Edukacja zawodowa, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół. Czteroletni projekt administrowany jest przez CKZiU nr 1 w Gdańsku, a uczestniczy w nim Centrum Rozwoju Talentów – pierwszy w Polsce ośrodek świadczący usługi z zakresu diagnostyki talentów. Projekt ma podnieść jakość kształcenia zawodowego oraz zwiększyć atrakcyjność i dostępność poradnictwa zawodowego w Gdańsku. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 2750 uczniów z kilkunastu szkół zawodowych, 159 nauczycieli i 8 instruktorów praktycznej nauki zawodu.

26 lipca w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli Centrum Rozwoju Talentów, Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie oraz firmy STEICO, podczas którego ustalono, że w ramach projektu uczniowie – wraz z doradcami zawodowymi z Centrum Rozwoju Talentów – odwiedzą firmy: JAWOR, MET-LAK, TAMOL, STEICO Sp. z o.o. – zakład w Czarnej Wodzie, AKOMEX Sp. z o.o., ELMOT Sp. z o.o. i Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim. Wycieczki młodzieży do tych przedsiębiorstw rozpoczną się we wrześniu br.

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie aktywnie wspiera inicjatywy mające na celu efektywną edukację zawodową młodzieży, dlatego włączyliśmy się również do projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – wyjaśnia Iwona Grajewska, prezes Stowarzyszenia. – To bardzo ważne, aby młodzi ludzie oprócz wiedzy teoretycznej, jaką zapewniają im ich szkoły, mieli również dostęp do różnych form wsparcia zawodowego i mogli się przekonać, jakie są wymagania ich przyszłych potencjalnych pracodawców. Ułatwi im to podjęcie decyzji o wyborze ścieżki zawodowej i przygotowanie się do realiów współczesnego rynku pracy.

Centrum Rozwoju Talentów powstało w czerwcu 2016 roku z inicjatywy Dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy, Rolanda Budnika. Zdecydował się on poszerzyć tradycyjną działalność urzędu stawiając swojej instytucji cel, jakim jest nie tylko wspieranie osób poszukujących pracy, ale również zapobieganie bezrobociu i wyrównanie luki kompetencyjnej absolwentów wychodzących na rynek pracy. Centrum Rozwoju Talentów jako pierwszy w Polsce publiczny ośrodek świadczący usługi z zakresu diagnostyki talentów stanowi wsparcie dla lokalnego rynku pracy między innymi poprzez poradnictwo zawodowe, które jest oparte o wykorzystanie talentów i rozwijanie mocnych stron. Przedsięwzięcie to w wymiarze całościowym, zgodnie z którym Centrum Rozwoju Talentów w kształcie uruchomionym od czerwca 2016 r. – obsługiwane jest przez Gdański Urząd Pracy i moduł Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego wyodrębniony w ramach projektu RPO WP 2014-2020 obsługiwany przez CKZiU nr 1 funkcjonuje w ramach zintegrowanej przestrzeni i przy maksymalnie daleko posuniętej koordynacji działań mających na celu podniesienie jakości edukacji zawodowej.

Centrum prowadzi zajęcia warsztatowe dla młodzieży w zakresie poznania zawodów i zapotrzebowania na zawód, poznawania swoich mocnych i słabych stron, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, podejmowania decyzji, znalezienia własnej drogi zawodowej, komunikacji i asertywności. W ramach doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych proponowany jest cykl spotkań z uczniem i rodzicem, na który składa się pogłębiony wywiad dotyczący osoby badanej, wykonanie testów badających zainteresowania i umiejętności danego ucznia oraz omówienie uzyskanych wyników oraz przekazanie wskazówek do rozwoju i dalszego działania.

Ważnym działaniem warunkującym świadomość zawodową uczniów są wizyty u pracodawców, dodaje kierownik Centrum Rozwoju Talentów i konsultant powiatowy ds. doradztwa zawodowego Kariona Chamier-Ciemińska. Dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych zdobycie pracy w konkretnym zawodzie staje się podstawowym celem w planowaniu działań. Spotkania z pracodawcami mają im to znacznie ułatwić. Ten bezpośredni kontakt z zawodem i informacje pozyskane od przedstawicieli firm konkretyzują wiedzę młodzieży o zawodzie. Młodzież dowiaduje się gdzie dostanie pracę w wybranym zawodzie, jak wygląda profil stanowiska pracy, jaka jest kultura organizacyjna i polityka socjalna firmy. Aby młodzi ludzie mogli realizować swoje plany powinni te uwarunkowania dobrze poznać.


 • -
HBP_Polen_18_nodate

Holzbau Forum Polska 18

Category : WYDARZENIA (EVENTS)

Po sukcesie debiutu Forum Holzbau na polskiej scenie wydarzeń branżowych zespół Forestor Communication nie spoczywa na laurach, lecz rozpoczął przygotowana do kolejnej edycji.


II edycja Forum Holzbau Polska odbędzie się 6-7 marca 2018 roku w Warszawie. • -
1

Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych

Category : WYDARZENIA (EVENTS)

Forestor Communication kompleksowo organizuje jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia SPPD w Polsce, które odbędzie się 3-4 października w Hotelu Windsor w Jachrance.

 • -

Konkurs na nowe logo SPPDwP

SPPDwP w 25-leciu działalności ogłosiło konkurs na nowy znak graficzny, który będzie identyfikował i promował Stowarzyszenie. Projekty można nadsyłać do 30 sierpnia br., a autor zwycięskiego logotypu otrzyma nagrodę finansową.

 

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, które w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia, postanowiło odświeżyć dotychczasowe logo, które jest symbolem tej organizacji. 20 lipca ogłoszono konkurs na projekt graficzny nowego logo SPPDwP.

Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunków projektowych na terenie całej Polski oraz innych osób specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych. Zgodnie z oczekiwaniami organizatora konkursu, logo powinno zostać zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania i wskazywać na profil działalności Stowarzyszenia. Wybrany w konkursie znak graficzny SPPDwP będzie przeznaczony do celów identyfikacyjnych, promocyjnych oraz reprezentacyjnych.

Logo należy zaprojektować w dwóch wersjach: jako znak graficzny występujący w połączeniu z pełną nazwą instytucji oraz znak graficzny połączony ze skrótem nazwy – SPPDwP. Projekty należy nadsyłać do 30 sierpnia br. na adres Stowarzyszenia w Czarnej Wodzie. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwa projekty. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni najlepszy projekt, a jego autor otrzyma nagrodę finansową w wysokości 500 zł. Jednak to tylko wstęp do współpracy. Autor w ramach odrębnej umowy i gratyfikacji – będzie mógł zrealizować zlecenie na wykonanie księgi identyfikacji wizualnej.

Regulamin konkursu i szczegółowe wymagania odnośnie znaku graficznego zamieszczone są na stronie SPPDwP (www.sppd.pl).

 

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU


 • -
Kazimierz Smolinski_sekretarz stanu w MIiB

I edycja Holzbau Forum Polska 2017

230 uczestników wzięło udział w pierwszej polskiej edycji Holzbau Forum Polska (HBP) w Warszawie. Formuła łącząca fachowe sesje wykładowe z wystawą praktycznych rozwiązań dla konstrukcji drewnianych od lat doskonale sprawdza się na całym świecie i przyciąga architektów, konstruktorów oraz budowniczych obiektów z drewna. Kluczem do sukcesu jest świetna atmosfera spotkania, sprzyjająca rozmowom i budowaniu relacji biznesowych oraz wysokiej jakości prelekcje wykładowców renomowanych światowych uczelni i doświadczonych ekspertów pokazujących przykłady swoich realizacji.

Ogromną przyjemnością i zaszczytem była dla nas organizacja forum-holzbau, które po raz pierwszy miało miejsce w Polsce, Warszawie w dn. 28.02-1.03.17 r.

Naszym zadaniem było znalezienie miejsca, które stworzy klimat odpowiedni dla prestiżu konferencji na poziomie europejskim, jaką jest forum-holzbau.

Nawiązaliśmy współpracę ze znawcami z dziedziny architektury i budownictwa drewnianego, którzy współpracowali z nami przez parę miesięcy, by w 17 wykładach jak najlepiej opowiedzieć o drewnie w aspekcie konstrukcyjnym i położyć solidne fundamenty pod kolejne polskie edycje.

Do uczestniczenia w forum zapraszaliśmy poprzez promocję wydarzenia nie tylko w pismach branżowych, ale również poprzez wysyłkę newslettera, czy reklamę podczas obecności na innych wydarzeniach dotyczących konstrukcji i drewna w Polsce.

Poza krajowymi wystawcami, na udział zdecydowało się również kilkanaście przedsiębiorstw zagranicznych. Wszystkim zapewniliśmy opiekę na czas trwania konferencji zarówno techniczną, jak i organizacyjną.

Na nasze zaproszenie odpowiedziały również obecne władze w osobie Ministra Kazimierza Smolińskiego, który podczas 1. dnia forum wygłosił prelekcję odnośnie rządowego programu wsparcia budownictwa.

Na pamiątkę forum-holzbau Polska powstała obszerna publikacja konferencyjna, w której uczestnicy mogą powrócić do intrygujących ich zagadnień z forum poprzez lekturę wykładów.

Staraliśmy się przemyśleć wszystko w najdrobniejszych szczegółach, aby osiągnąć nasz cel, jakim było zadowolenie przede wszystkim uczestników, jak również pomysłodawców idei forum. Zgodne, pozytywne reakcje na nasze działania dają nam siłę i motywację, aby w roku następnym było jeszcze lepiej.

_MG_7013

W tej chwili nasze działania skupiają się na dalszej promocji forum-holzbau Polska, jak również na przygotowaniach do edycji w roku 2018.

Więcej informacji: www.forum-holzbau.pl

_MG_6843

_MG_6842

_MG_5832

_MG_6010

_MG_7149

_MG_7244

_MG_5972

_MG_7231

_MG_6859

_MG_5867

_MG_6877

_MG_5946


 • -

Stora Enso – otwarcie zakładu w Murowie

Category : WYDARZENIA (EVENTS)

Forestor Communication kompleksowo zorganizował dwudniowe wydarzenie związane z inauguracją nowego zakładu Stora Enso Wood Product w Murowie.  Scenariusz, pomysły (m.in. “przepiłowanie” wstęgi na przygotowanej wcześniej kłodzie symbolizujące otwarcie zakładu),  film o produkcji, część artystyczna czy kwestie cateringu to tylko niektóre elementy projektu, które musiałby być dokładnie dopracowane i spójne ze strategią komunikacji tej światowej korporacji.

Wnętrze namiotu, w którym odbyło się otwarcie

Wnętrze namiotu, w którym odbyło się otwarcie

Kłoda - symbol otwarcia zakładu w Murowie

Kłoda – symbol otwarcia zakładu w Murowie

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Częstochowskiej podczas ceremonii

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Częstochowskiej podczas ceremonii

Tort urodzinowy

Tort urodzinowy

Upominki dla gości uczestniczących w otwarciu zmodernizowanego zakładu

Upominki dla gości uczestniczących w otwarciu zmodernizowanego zakładu

Księga gości

Pamiątkowa księga gości

Family Day podczas 2. dnia otwarcia

Family Day podczas 2. dnia otwarcia

Najmłodsi również nie mogli narzekać na brak atrakcji

Najmłodsi nie mogli narzekać na brak atrakcji


 • -
O poszczególnych etapach powstawania mebli na nowoczesnych, sterowanych numerycznie maszynach o niezwykłej dokładności opowiadał kierownik produkcji Sławomir Brzeziński. Fot. Forestor

KAM szkolił sprzedawców ProLine

Zanim przekona się klienta do zakupu mebli kuchennych, trzeba samemu być przekonanym do ich zalet. O zaletach i innowacyjnych rozwiązaniach w najnowszej linii mebli kuchennych ProLine firmy KAM mogli dowiedzieć się kontrahenci zaproszeni w październiku do fabryki mebli w Milejewie.

 

KAMmoduł ProLine to nowy system w ofercie mebli kuchennych na wymiar Spółki Meblowej KAM, który miał swoją premierę podczas tegorocznych targów Meble w Poznaniu. Linia ProLine powstała na bazie doskonale sprawdzonego i nagrodzonego Złotym Medalem MTP systemu mebli KAMmoduł.

Charakterystyczny podział szuflad zaadoptowany został z systemu KAMmoduł, który zdaniem naszych klientów jest podziałem doskonałym ? z dumą podkreślał Andrzej Wołosz podczas szkolenia dla kontrahentów, którzy są zainteresowani sprzedażą tego systemu w swoich salonach. ? My to nazywamy szufladą sztućcową, przyprawową i magazynową. W ten sposób wszystkie produkty i akcesoria, z których się korzysta w kuchni, można bez problemu pomieścić w optymalnie dopasowanych do nich szufladach. 

Zalety i nowe rozwiązania wprowadzone w systemie ProLine omówił w pierwszej części szkolenia współwłaściciel firmy KAM Andrzej Wołosz. Fot. Forestor

Zalety i nowe rozwiązania wprowadzone w systemie ProLine omówił w pierwszej części szkolenia współwłaściciel firmy KAM Andrzej Wołosz. Fot. Forestor

 

Charakterystyczną cechą ProLine jest brak tradycyjnych uchwytów, których rolę pełnią profile zamontowane w korpusie szafek, a nie we frontach, jak ma to miejsce w typowych meblach kuchennych. Wszystkie szafki typu komodowego czy słupkowego posiadają uchwyty pionowe, zaś szafki dolne ? uchwyty poziome.

Na uwagę zasługuje bardzo przemyślana kolorystyka zestawu ProLine. Proponowane kolory blatów zostały idealnie dobrane do dostępnych kolorów frontów. W ten sposób można stworzyć spójny stylistycznie zestaw, w którym dominuje jednolita kolorystyka.

Kuchnia ProLine zachwyca nie tylko nowoczesnym, minimalistycznym designem, ale również swoim wnętrzem, które zwiększyło trwałość mebli i komfort ich użytkowania. Szafki wiszące wyposażone zostały w nowe zawieszki o tzw. czterech punktach podparcia, dzięki czemu mają jeszcze większą wytrzymałość. Aby wyeliminować problem uginania się półek, w szafkach o szerokości 90 cm i powyżej wprowadzono w standardzie piaty punkt podparcia w postaci aluminiowego profilu. Przyszli użytkownicy kuchni docenią również nowy system otwierania szafek wiszących okapowych, który działa jeszcze lepiej od dotychczas stosowanych przez KAM systemów.

Po prezentacji systemu ProLine, kilkunastu uczestników szkolenia zapoznało się z pozostałymi nowościami w ofercie producenta mebli kuchennych z Milejewa, m.in. systemem narożnym o wymiarach 80 x 80 cm, półkami podświetlanymi czy nowym rozwiązaniem szafki cargo, które po raz kolejny dowodzą o innowacyjności firmy KAM.

Spotkanie było okazją do dokładnego przyjrzenia się wszystkim nowościom, jakie producent wprowadził w swoich kolekcjach mebli. Fot. Forestor

Spotkanie było okazją do dokładnego przyjrzenia się wszystkim nowościom, jakie producent wprowadził w swoich kolekcjach mebli. Fot. Forestor

Goście mieli także okazję zwiedzić położoną nieopodal salonu firmowego fabrykę i dowiedzieć się jak produkowane są meble, które na co dzień oferują swoim klientom. O poszczególnych etapach powstawania mebli na nowoczesnych, sterowanych numerycznie maszynach o niezwykłej dokładności opowiadał kierownik produkcji Sławomir Brzeziński.

 

KAM może się pochwalić nowoczesnym parkiem maszynowym i doświadczoną załogą, dzięki której udaje się realizować nowe linie wzornicze naszych projektantów i sprawnie realizować zamówienia klientów ? przekonywał Sławomir Brzeziński.

 

Druga część spotkania poświęcona była szczegółowemu szkoleniu z projektowania kuchni na wymiar z modułów oferowanych w ramach systemu ProLine. Na wszystkie pytania uczestników odpowiadała projektantka zestawu ? Sylwia Kowalska-Mikutel.

– Kuchnia budowana w oparciu o gotowe moduły jest niezwykle prosta i intuicyjna ? przekonywała projektantka. ? To niemal jak budowanie z klocków, które łączymy w odpowiedni sposób. Wiadomo, że idealne budowle powstają tylko z elementów, które mają dokładne wymiary, idealne krawędzie i są doskonale zmontowane, tak jak moduły ProLine.


 • -
logozielone

Jubileusz Sklejka Multi

W ramach realizacji obchodów uroczystości 100-lecia Sklejka Multi SA w Bydgoszczy, Forestor Communication przygotował kompleksową strategię  oraz nadzorował realizację następujących działań:

– przygotowanie scenariusza imprezy

– projekt logo 100-lecia

– konsultacje w zakresie wyboru oprawy muzycznej, menu, osoby prowadzącej

– projekt i wykonanie zaproszeń, kopert oraz kart identyfikacyjnych

–  stworzenie funpage www.facebook.pl/sklejkamulti

–  przeprowadzenie konkursu “Sklejka jest MULTIfunkjconalna”

– wydanie czasopisma jubileuszowego “Sklejka Multi”: zebranie informacji historycznych, reportaż, wywiady, projekt, skład, tłumaczenie na język angielki, druk.

–  druk roll-upów, billboardów, plakatów, innych elementów identyfikacji wizualnej

– wykonanie koszulek jubileuszowych dla załogi

– prezentacje multimedialne

– przemówienia


SZUKAJ NA STRONIE:

NASZA SPECJALIZACJA

Forestor Communication to pierwsza w Europie agencja specjalizująca się w komunikacji marketingowej sektora leśno-drzewnego. Znajomość problemów branży, specyfiki rynku i produktów, podmiotów i instytucji otoczenia biznesu pozwala skuteczniej wdrażać najlepsze rozwiązania z zakresu komunikacji, zwiększając jednocześnie pozycję rynkową i rozpoznawalność marki Klientów.

INFORMACJE PRASOWE KLIENTÓW