CZASOPISMA I KSIĄŻKI

Przewodnik po płytach

“Przewodnik po płytach drewnopochodnych”  to pierwsza tego typu, nowoczesna  publikacja, która czytelnikowi na różnym poziomie wiedzy i wykształcenia, ma przybliżyć korzyści ze stosowania tych wyjątkowych tworzyw w wielu obszarach. Zamiarem inicjatora publikacji – Stowarzyszenia Płyt Drewnopochodnych w Polsce – nie było tworzenie kolejnej pozycji naukowej. Zauważono bowiem, że brakuje na rynku informacji stymulujących popyt na płyty drewnopochodne poprzez podkreślenie ich walorów estetycznych i użytkowych, które jednocześnie nie wyróżnią w żaden sposób konkretnej marki czy producenta.
Czy jest to publikacja marketingowa? W pewnym stopniu tak, jeśli przyjąć, że jedną z czterech jego ważnych aspektów jest promocja.  Jest to jednak niewątpliwie bardzo wyrafinowana forma promocji, powstała z godnej pochwały świadomości grupy producentów o konieczności wspólnej promocji branży – wskazania jej wkładu gospodarczego, społecznego, ekologicznego. Podobne kampanie – ponad podziałami – przeprowadzili swego czasu producenci mleka (“pij mleko będziesz wielki”) czy polskiego mięsa. Promocja drewna na poziomie wszystkich branż nie znalazła do tej pory  podobnego odzewu w Polsce. Tym bardziej warto docenić wysiłki interdyscyplinarnej grupy teoretyków i praktyków, którzy – na razie dla branży płyt drewnopochodnych – taki krok poczynili.

O samej treści publikacji nie wypada mi się wypowiadać, a tym bardziej recenzować – wszak jestem jej głównym redaktorem i wydawcą. Zachęcam jednak Państwa do sięgnięcia po tą pozycję z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jej formuła jest bardzo przejrzysta i  lekka w odbiorze. Po drugie dlatego, że ciekawie systematyzuje wiedzę na temat płyt drewnopochodnych. Po trzecie, bo wydano ją w sposób nowoczesny, w kolorze, na wysokiej jakości papierze kredowym. 200 stron, na których autorzy starają się wyjaśnić  po co nam płyty drewnopochodne, czym są, z czego powstają, jakie standardy spełniają, gdzie są wykorzystywane i w jaki sposób należy je magazynować.