WYDARZENIA (EVENTS)

Raport Stowarzyszenie

Czy do =
raportu=20
Stowarzyszenia mam wpisa=E6 jeszcze jakie=B6 rzeczy zwi=B1zane z =
debat=B1 – np.=20
prowadzenie debaty? W ubieg=B3ym miesi=B1cu w raporcie ju=BF =
by=B3o:


Projekt zaprosze=F1 debaty,


List zapraszaj=B1cy ministra =B6rodowiska


Projekt plansz na stoisko =
Budma


 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz