WYDARZENIA (EVENTS)

Prośba Renaty

Renata =
si=EA do Ciebie=20
dobija, poniewa=BF ma pro=B6b=EA o udost=EApnienie kontakt=F3w. Po =
telefonie do Ciebie=20
zadzwoni=B3a do mnie z pytaniem, czy mo=BFemy im udost=EApni=E6 kontakty =
do architekt=F3w=20
z listy Holzbau. Chce r=F3wnie=BF kontakty do dziennikarzy. Chodzi o =
wys=B3anie=20
zaproszenia na t=B1 imprez=EA w maju. Powiedzia=B3am, =BFe musz=EA to =
ustali=E6 z Tob=B1.=20
Domy=B6lam si=EA, =BFe nie bardzo chcesz im to udost=EApnia=E6, dlatego =
mam pro=B6b=EA, aby=B6=20
sama jako=B6 to rozegra=B3a z Renat=B1. Ja ju=BF jej powiedzia=B3am, =
=BFe jak b=EAdzie gotowe=20
zaproszenie to ja mog=EA je rozes=B3a=E6 do dziennikarzy, ale oni chc=B1 =
mie=E6 ich list=EA=20
do zweryfikowania. Prosz=EA oddzwo=F1 do niej.

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz