WYDARZENIA (EVENTS)

info

Hej, =
b=EAd=EA jutro=20
mia=B3a przerw=EA w pracy pomi=EAdzy 9 a 11, poniewa=BF dzieciaki maj=B1 =
jutro w szkole=20
piknik z okazji Dnia Dziecka i w tych godzinach klasa Mata ma jakie=B6 =
konkurencje=20
i potrzebna jest pomoc rodzica, a =BFe ch=EAtnych w takich sytuacjach =
brak, wi=EAc si=EA=20
zg=B3osi=B3am.

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz