WYDARZENIA (EVENTS)

Serwer

Sorki, =
ja dzisiaj=20
jestem taka problematyczna, ale w sumie nie wiem, gdzie mam wrzuci=E6 =
zdj=EAcia dla=20
dziennikarzy. Serwer wci=B1=BF nie dzia=B3a, nie mog=EA zzipowa=E6 i =
wrzuci=E6 na stron=EA=20
forestora, jak to zawsze robi=EA, a na PR nie mog=EA, bo chyba nie mam =
jak=20
udost=EApni=E6 wszystkim. Pomocy 🙂

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz