WYDARZENIA (EVENTS)

Europejskie Forum Zielonego Przemysłu

Kopernik wstrzymał słońce, ruszył ziemię.
22 września 2022 zatrzymamy się w Hotelu Copernicus w Toruniu,
by poruszyć Europejski Zielony Przemysł!

EUROPEJSKIE FORUM ZIELONEGO PRZEMYSŁU/EUROPEAN GREEN INDUSTRY FORUM

Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się konferencja, w której spotka się:

Przemysł bazujący na surowcach odnawialnych i szukający alternatyw dla paliw kopalnych

Wytwarzające produkty o długim cyklu życia i umożliwiające ich recykling

Czerpiący energię ze źródeł odnawialnych

Oparty na certyfikowanych łańcuchach dostaw

Skupiony w zielonych strefach ekonomicznych