WYDARZENIA (EVENTS)

życzenia do kartki

Zapomnia=B3am o=20
=BFyczeniach 🙂

 

=A6wi=B1t=20
prawdziwie =B6wi=B1tecznych, pachn=B1cych choink=B1, otulonych =
=B6niegiem i ciep=B3em=20
rodzinnym, odpoczynku od codziennego zabiegania i pe=B3nych =
niespodziewanych=20
prezent=F3w.

Wszelkiej pomy=B6lno=B6ci, zdrowia i =
szcz=EA=B6cia w Nowym=20
Roku oraz spe=B3nienia w =BFyciu osobistym i zawodowym =BFyczy Forestor =
Communication.=20

 

Pozdrawiam

Sylwia =
Modzelewska

tel. 662 215 =
812

s.modzelewska@forestor.pl

 

Forestor =
Communication,=20
www.forestor.pl 

ul. =
Post=EApu 14, 02-676=20
Warszawa

ul. =
Wycz=F3=B3kowskiego 20/1,=20
85-092 Bydgoszcz