I Sympozjum Budownictwa Energooszczędnego

  • -
Rozwój energooszczędnego budownictwa drewnianego to nie tylko szansa dla pojedynczych firm, które chcą szybko i dobrze budować, ale również dla całego kraju, ponieważ doskonale wpisuje się w założenia Strategii EUROPA 2020, co zobrazował Steffen Zimy, prezes STEICO. Fot. Forestor

I Sympozjum Budownictwa Energooszczędnego

Budownictwo drewniane w Polsce to wciąż nisza, która jednak sukcesywnie się rozwija i stwarza ogromne możliwości rozwoju, szczególnie w czasach, gdy liczy się zdrowie, energooszczędność i niskie koszty utrzymania budynków. Jak przekonać do jego zalet Polaków zastanawiali się uczestnicy I Sympozjum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego w Gdańsku.

 

Drewno jest surowcem nie do zastąpienia ? tymi słowami Arkadiusz Gliniecki, Przewodniczący Rady Pomorskiego Klastra Drzewnego Czarna Woda rozpoczął I Sympozjum Budownictwa Energetycznego i Pasywnego. ? Cieszę się, że mieszkam w Polsce, bo tutaj mamy dużo tego drewna, mamy piękne lasy, gdzie jest prowadzona zrównoważona gospodarka i mamy dostęp do tego drewna. Powinniśmy się zastanowić, co zrobić, żeby przekonać Polaków do tego, żeby chcieli budować domy z drewna ? dodał.

Arkadiusz Gliniecki, burmistrz Czarnej Wody i Przewodniczący Rady Pomorskiego Klastra Drzewnego przekonywał, że drewno jest surowcem nie do zastąpienia. Fot. Forestor

Arkadiusz Gliniecki, burmistrz Czarnej Wody i Przewodniczący Rady Pomorskiego Klastra Drzewnego przekonywał, że drewno jest surowcem nie do zastąpienia. Fot. Forestor

 

Wysoka frekwencja gości, którzy 3 czerwca przybyli do Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego pokazała, że architekci, przedstawiciele firm budowlanych a także studenci uczelni budowlanych widzą potencjał w budownictwie energooszczędnym i chcą czerpać wiedzę od specjalistów. A sympozjum, zorganizowane przez Pomorski Klaster Drzewny Czarna Woda i Pracodawców Pomorza, było do tego doskonałą okazją. Wśród prelegentów znaleźli się bowiem praktycy i entuzjaści budownictwa energooszczędnego, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem.

IMG_2842

Budować przyjaźnie od początku

Sympozjum promujące budownictwo drewniane, spotkało się z przychylnością władz regionu. Nie bez powodu zresztą zostało zorganizowane na terenie Pomorza ? to tutaj powstała jedna z najnowocześniejszych w Europie fabryk płyt z forniru klejonego warstwowo LVL stosowanych w budownictwie, tutaj również założono Pomorski Klaster Drzewny Czarna Woda.

Warto zwrócić się ponownie w kierunku drewna, dlatego że jest absolutnie przyjazne dla człowieka ? powiedział Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, który objął sympozjum honorowym patronatem. Marszałek Struk zadeklarował, że gdyby jeszcze kiedyś zdecydował się na budowę domu, to z pewnością byłby to dom energooszczędny z materiałów drewnopochodnych. Zachęcał do promowania i rozwoju tego sektora budownictwa.

Warto myśleć o zmianach mentalnych, w jaki sposób przekonać Polaków do tego, żebyśmy szukali bardzo przyjaznego budownictwa – dodał.

Jak podkreślał, ważny jest nie tylko aspekt zdrowotny, ale również ekonomiczny. Obecnie bowiem niezwykle ważne są koszty utrzymania ? ile musimy płacić za energię cieplną i elektryczną. Dlatego trzeba położyć duży nacisk nie tylko na termomodernizację budynków już istniejących, ale budować zdrowe, energooszczędne domy z materiałów drewnopochodnych jedno- i wielorodzinne.

Dostrzegamy, że w tym budownictwie, które istnieje, potrzeba zmian, ale chcemy wybiegać w przyszłość. Nie tylko rewaloryzować to, co dziś istnieje, ale myśleć, w jaki sposób kształtować budownictwo tutaj na Pomorzu, można powiedzieć szerzej: w Polsce, aby ono było od początku budowane jako bardzo przyjazne ? mówił marszałek Struk.

- Warto myśleć o zmianach mentalnych, w jaki sposób przekonać Polaków do tego, żebyśmy szukali bardzo przyjaznego budownictwa ? zachęcał do rozwoju tego sektora budownictwa Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, który objął sympozjum honorowym patronatem.  Fot. Forestor

– Warto myśleć o zmianach mentalnych, w jaki sposób przekonać Polaków do tego, żebyśmy szukali bardzo przyjaznego budownictwa ? zachęcał do rozwoju tego sektora budownictwa Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, który objął sympozjum honorowym patronatem.
Fot. Forestor

 

Nowoczesna, ekologiczna i ekonomiczna technologia

Kolejnym ważnym aspektem, jakiego nie można pominąć wśród zalet modułowego budownictwa drewnianego, jest krótki czas realizacji inwestycji.

Społeczeństwo jest bogatsze, ludzie mają więcej pieniędzy, ale mniej czasu i chcą szybko budować ? zauważył Steffen Zimy, prezes firmy STEICO, jeden z inicjatorów Pomorskiego Klastra Drzewnego. ? Ten aspekt czasu w budownictwie drewnianym jest bardzo ważny, ponieważ można szybko i sprawnie budować.

Rozwój budownictwa drewnianego to jednak nie tylko szansa dla pojedynczych firm, które chcą szybko i dobrze budować, ale również dla całego kraju. Energooszczędne budownictwo drewniane, o czym przekonywał uczestników sympozjum prezes Zimny, doskonale wpisuje się w założenia Strategii EUROPA 2020, czyli 5 głównych celów rozwoju gospodarki zdefiniowanych przez Unię Europejską, które mają zapewnić stabilny i prawidłowy rozwój społeczeństwa. Są to: zatrudnienie, innowacje, edukacja, włączenia społeczne, zmiany klimatu, energii.

Budownictwo energooszczędne i pasywne oparte jest na drewnie ? surowcu odnawialny, którego w perspektywie kilkuset lat nie zabraknie. Wręcz przeciwnie ? prognozy mówią o jego zwiększonej podaży. Tworzenie miejsc pracy w leśnictwie, przemyśle drzewnym, produkcji stolarki, zakładach prefabrykacji daje stabilne warunki rozwoju i perspektywę długotrwałego zatrudnienia ? wyjaśniał Steffen Zimny.

Rozwój budownictwa drewnianego oznacza powstanie nowych tartaków, fabryk, zakładów, które muszą przygotować surowiec na potrzeby budownictwa. Następnie wyprodukowane elementy trzeba złożyć na placu budowy. Dzięki temu powstają nowe miejsca pracy. Co ważne, nie potrzebne są duże fabryki, tylko zakłady działające lokalnie.

Dzięki drewnu ulepszonemu technologicznie, które następnie jest w innowacyjny sposób montowane, powstają komfortowe domy, w których jest cicho, panuje optymalny klimat i odpowiednia wilgotność powietrza. Innowacyjny sposób powstawania tych domów znacznie skraca czas ich budowy, co nie byłoby możliwe w przypadku metody tradycyjnej, trwającej nawet kilka lat.

Budownictwo pasywne może przyczynić się także do rozwoju edukacji ? nie tylko tej zawodowej, która pozwoli zwiększyć kompetencje pracowników, ale edukacji społecznej, która poprawi świadomość ekologiczną.

Nie chcemy zaśmiecać naszej planety, nie chcemy dalej zaśmiecać naszego kraju, chcemy szukać i znajdować najlepsze rozwiązania ? wymieniał prezes STEICO. ? Duży betonowy dom jest trudny do rozebrania, pozostaje dużo odpadów trudnych do zagospodarowania. W przypadku domu z drewna, kiedy się wyeksploatuje, nadaje się do rozbiórki, a materiały można łatwo zutylizować.

Brak własnego mieszkania, to z kolei jeden z elementów wykluczenia społecznego. Problemowi temu można zaradzić również inwestując w energooszczędne budownictwo z materiałów drewnopochodnych. Wykonane w wysokim standardzie nie jest tańsze od tradycyjnego, ale znacznie tańsze w utrzymaniu.

O wiele bardziej rozsądnie możemy zagospodarować przestrzeń publiczną budując w takiej technologii ? podkreślał Steffen Zimny. ? Dlatego prośba do polityków, żeby ułatwić budowanie z drewna domów wielomieszkaniowych, bo dzisiaj jest to niemożliwe. Musimy nad tym pracować, żeby zmieniło się polskie prawo, polskie normy, ale również mentalność np. strażaków. Oczywiście drewnem się pali, ale drewno konstrukcyjne jest bardzo solidne i nie stwarza żadnego ryzyka pożarowego.

Budownictwo pasywne doskonale wpisuje się również w ostatni z 5 celów wyznaczonych przez Unię ? zmianę klimatu, oszczędność energii. Budownictwo drewniane nie emituje CO2, a szybki czas budowy i prefabrykacja pozwalają ograniczyć emisję spalin podczas transportu elementów na budowę. Prefabrykacja to także gwarancja dokładności połączeń, jakości montażu i w efekcie realnej energooszczędności.

 

Już wybudowali i o tym opowiedzieli

Prezentacja Michała Komorowskiego z firmy STEICO CE na pewno nie pozostawiła żadnych wątpliwości, że energooszczędne budownictwo z materiałów drewnopochodnych to obecnie najlepsza alternatywa dla inwestorów, którzy chcą wybudować komfortowy, zdrowy, tani w eksploatacji i bezpieczny dom. Wsparli go przedstawiciele firm Fermacell  oraz STO Polska, którzy oferują rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną i walory użytkowe budynków z drewna.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje prezesów Tomasza Balcerowskiego z firmy Ekoinbud i Miachała Szredera z firmy SZREDER A.C. Pierwszy zalety budownictwa energooszczędnego z materiałów prefabrykowanych w technologii STEICO omówił na przykładzie żłobka wybudowanego w Gdańsku, drugi z kolei podzielił się doświadczeniem z budowy pierwszej w Polsce dwukondygnacyjnej szkoły w Czarnej Wodzie.

O prawidłowej termomodernizacji, która pozwala uzyskać energooszczędność rzędu 90% opowiedział Günter Schlagowski z Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku. Natomiast prof. Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podpowiadał, jak zbudować silną markę i efektywnie promować budownictwo drewniane.

 

Prof. Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podpowiadał, jak zbudować silną i cenioną markę budownictwa drewnianego. Fot. Forestor

Prof. Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podpowiadał, jak zbudować silną i cenioną markę budownictwa drewnianego. Fot. Forestor

 

******

Partnerami sympozjum były firmy: Sto Polska (producent systemów ociepleniowych oraz powłok elewacyjnych i wewnętrznych), Fermacell (producent suchej zabudowy), Szreder A.C. (firma budująca domy energooszczędne i pasywne w systemie szkieletowym prefabrykowanym), Ecologiq (producent gotowych domów prefabrykowanych ekologicznych i energooszczędnych) oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Honorowy patronat nad sympozjum objął Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku im. G. Schlagowskiego NON PROFIT


  • -
Szkoła Czarna Woda

Czas na polskie budownictwo plusenergetyczne

Energooszczędne budownictwo to już nie tylko rozsądny wybór wynikający z troski o środowisko naturalne, ale wyzwanie, jakie przed krajami członkowskimi postawiła Unia Europejska. Jednym ze skutecznych sposobów na  poprawę efektywności energetycznej obiektów są nowoczesne technologie budowlane oparte na materiałach drewnopochodnych. Do ich zalet będą przekonywać organizatorzy I Sympozjum Budownictwa Energooszczędnego.

 

W Polsce powstaje coraz więcej budynków w nowoczesnej i ekologicznej technologii STEICO. Szybkie tempo budowy budzi zachwyt przechodniów, komfort użytkowania budzi entuzjazm użytkowników, a niskie koszty eksploatacji zachęcają kolejnych inwestorów do budowy domów, szkół czy przedszkoli.

Zdobywamy coraz większe doświadczenie jako dostawcy materiałów, ale bogaci w wiedzę są również projektanci takich budynków oraz ich wykonawcy, dlatego postanowiliśmy zorganizować sympozjum, które będzie platformą wymiany tej wiedzy – mówi Steffen Zimny, prezes firmy STEICO, członek zarządu Pomorskiego Klastra Drzewnego “Czarna Woda”.

Utworzony w ubiegłym roku Pomorski Klaster Drzewny “Czarna Woda” połączył już podmioty, które chcą współpracować na rzecz rozwoju ekologicznego budownictwa energooszczędnego opartego na drewnie. Członkowie klastra swoją wiedzą i doświadczeniem chcą podzielić się ze wszystkimi zainteresowanymi, dlatego wspólnie z Pracodawcami Pomorza postanowili zorganizować sympozjum poświęcone właśnie energooszczędnemu budownictwu z materiałów drewnopochodnych.

Teraz chcemy wyjść naprzeciw wszystkim zainteresowanym tą ideą: architektom, wykonawcom, którzy chcą zdobyć praktyczne informacje na temat każdego etapu budowy, ciekawych rozwiązań technologicznych zastosowanych w realnych inwestycjach – dodaje Steffen Zimny, który otworzy 3 czerwca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym I Sympozjum Budownictwa Energooszczędnego. Wprowadzi on uczestników w temat znaczenia budownictwa energooszczędnego w świetle nowych wyzwań związanych ze Strategią Europa 2020.

Wśród prelegentów będą także Tomasz Balcerowski, prezes firmy Ekoinbud oraz Michał Szreder, współwłaściciel firmy Szreder A.C. Obaj przedsiębiorcy wybudowali w ostatnim roku obiekty w technologii STEICO: dwukondygnacyjną szkołę w Czarnej Wodzie oraz żłobki w Gdańsku, a zdobytą w procesie inwestycyjno-wykonawczym wiedzą podzielą się z uczestnikami sympozjum.

Praktyczny charakter będzie mieć również prelekcja prof. Henryka Mruka, znanego i cenionego znawcy marketingu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który uzyskał prestiżowy tytuł wykładowcy roku. Profesor przybliży kwestię promocji budownictwa drewnianego i zdradzi tajniki skutecznych rozmów handlowych z osobami, które chciałyby żyć i mieszkać ekologicznie.

Zalety budownictwa energooszczędnego z materiałów drewnopochodnych omówi przedstawiciel firmy STEICO, natomiast o rozwiązaniach zwiększających efektywność energetyczną i walorach użytkowych budynków z drewna opowiedzą przedstawiciele firm Fermacell oraz STO Polska.

Czerwcowe sympozjum zwieńczy debata prowadzona przez dr Małgorzatę Wnorowską o wyzwaniach dla polityków, architektów i wykonawców związanych z budownictwem plusenergetycznym w Polsce. W dyskusji udział wezmą Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Kazimierz Smoliński, wiceminister Infrastruktury i Budownictwa.

Honorowy patronat nad sympozjum objął Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.

Partnerami sympozjum są firmy: Sto Polska (producent systemów ociepleniowych oraz powłok elewacyjnych i wewnętrznych), Fermacell (producent suchej zabudowy), Szreder A.C. (firma budująca domy energooszczędne i pasywne w systemie szkieletowym prefabrykowanym), Ecologiq (producent gotowych domów prefabrykowanych ekologicznych i energooszczędnych) oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

 

****

Od 1 stycznia 2017 roku w związku z aktualizacją Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, będziemy mieli obowiązek stawiania jeszcze cieplejszych domów, które będą musiały spełniać bardziej restrykcyjne wymagania odnośnie zużycia energii. Celem zmian w przepisach, jakie zaczęły obowiązywać od 2014 roku, a których zakończenie zaplanowane jest na rok 2021, jest systematyczna poprawa efektywności energetycznej obiektów. To efekt wdrażania w naszym kraju dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W ramach działań zaradczych wdrażane są stopniowo zmiany w prawie budowlanym, które sukcesywnie obniżają maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród zewnętrznych. Docelowo dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby wszystkie nowo powstające budynki były obiektami o ?niemal zerowym zużyciu energii? (tzw. budynkami zero emisyjnymi). Jednym ze sposobów na uzyskanie wymaganych standardów jest właśnie drewniane budownictwo energooszczędne w systemie STEICO.

 

 

Sympozjum plakat


SZUKAJ NA STRONIE:

NASZA SPECJALIZACJA

Forestor Communication to pierwsza w Europie agencja specjalizująca się w komunikacji marketingowej sektora leśno-drzewnego. Znajomość problemów branży, specyfiki rynku i produktów, podmiotów i instytucji otoczenia biznesu pozwala skuteczniej wdrażać najlepsze rozwiązania z zakresu komunikacji, zwiększając jednocześnie pozycję rynkową i rozpoznawalność marki Klientów.

INFORMACJE PRASOWE KLIENTÓW