INFORMACJE PRASOWE

Stowarzyszenie Centrum Drewna podjęło wyzwanie zaprojektowania domu modelowego Mieszkanie Plus

“Mieszkanie Plus ma tworzyć rozwiązania dla przyszłości, a nie tylko kopiować przeszłość. Ma tworzyć doskonałe warunki do rozwoju relacji międzyludzkich, zapewniając im dobrze zaprojektowane mieszkania i przestrzeń, w której mogą razem wypoczywać, bawić się i spotykać”. Wyzwania zaprojektowania takiej przestrzeni podjęło się również Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, zgłaszając swój udział w konkursie na opracowanie projektu domu modelowego dla programu Mieszkanie Plus.

 

Zorganizowany przez BGK Nieruchomości konkurs na opracowanie projektu domu modelowego dla programu Mieszkanie Plus ma na celu stworzenie wysokiej jakości budynków mieszkalnych, przyjaznych rodzinom i lokalnym społecznościom, spełniających rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. Ważny jest także niski koszt budowy takiego domu, który pozwoli oferować czynsz dostępny dla osób słabiej uposażonych. Organizatorzy konkursu oczekują propozycji domów, które zostaną wybudowane w nowoczesnych technologiach budowlanych. Mają to być domy, w których ludzie będą się dobrze czuć ? nie tylko dzisiaj ale też za 50 czy 100 lat.

 

****

Mieszkanie Plus to rządowy program zakładający budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją nabycia własności. Program zakłada budowę mieszkań o umiarkowanych czynszach, dostępnych także dla słabiej uposażonych rodzin. Mieszkania mają spełniać wszystkie współczesne standardy urbanistyczne, architektoniczne i techniczne, w tym wysokie normy energetyczne.